Giá sách ảo "Sách mới" Theo dõi giá sách ảo

| Chọn nhan đề để:
355 câu Hỏi - Đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương (hệ thống)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 B100t] (3). Kho tài liệu: 346.043 B100t. Đặt mượn
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Tập 1 (1930 - 9/1945)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 B305n] (2). Kho tài liệu: 324.2597 B305n. Đặt mượn
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (Bình luận và hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B312l] (3). Kho tài liệu: 345.597 B312l. Đặt mượn
Bộ luật lao động chế độ, chính sách mới về thang, bảng lương đối với công chức, viên chức, người lao động / Vũ Tươi (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0102 B450l] (3). Kho tài liệu: 344.0102 B450l. Đặt mượn
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành /

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (3). Kho tài liệu: 345.597 B450l. Đặt mượn
Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ : (Theo nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022) Tăng Bình, Ái Phương (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Ch300d] (3). Kho tài liệu: 346.043 Ch300d. Đặt mượn
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm / Thu Phương (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.259 C455t] (3). Kho tài liệu: 324.259 C455t. Đặt mượn
Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong tổ chức đảng / Thu Phương (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.259 C455t] (3). Kho tài liệu: 324.259 C455t. Đặt mượn
Đại biểu quốc hội khóa XV (2021 - 2026)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Đ103b] (5). Kho tài liệu: 328.597 Đ103b. Đặt mượn
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam /

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7040 Đ103t] (2). Kho tài liệu: 959.7040 Đ103t. Đặt mượn
Giấc mơ Việt Nam - Khát vọng tương lai / Nguyễn Lý Trần Lê

Tác giả: Nguyễn, Lý Trần Lê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 Gi-119m] (3). Kho tài liệu: 330.9597 Gi-119m. Đặt mượn
Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động / Vũ Tươi (hệ thống)

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.5970 H250t] (3). Kho tài liệu: 347.5970 H250t. Đặt mượn
Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ) /

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 H450c] (3). Kho tài liệu: 959.704 H450c. Đặt mượn
Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2022Nhan đề song song: Results of mid-term rurala and agricultural survey .Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.1095 K258q] (2). Kho tài liệu: 338.1095 K258q. Đặt mượn
Kiến thức thống kê thông dụng /

Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tông cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 310 K305t] (3). Kho tài liệu: 310 K305t. Đặt mượn
Kỷ yếu kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y. Đặt mượn
Kỷ yếu kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y. Đặt mượn
Kỷ yếu kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y. Đặt mượn
Kỷ yếu kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y. Đặt mượn
Kỷ yếu kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV : Thảo luận của Đại biểu Quốc hội tại hội trường (theo băng ghi âm)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 K600y] (3). Kho tài liệu: 328.597 K600y. Đặt mượn
 <<  <  1  2    >>
Đăng nhập để tạo giá sách mới.

Phát triển bởi D&L