Tìm thấy 1726 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Các văn bản quy định chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn Lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 C101v.

2. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (Tập 1)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam. Ban kinh tế - chính sách xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

3. Thời cuộc con người và số phận: Những bài báo được dư luận quan tâm\ Trường Giang

Tác giả: Trường Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 Th462c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.08 Th462c.

4. Biển tình sóng gió: Tiểu thuyết Mỹ\ Jane Archer, Vũ Đình Phòng

Tác giả: Jane Archer | Vũ, Đình Phòng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 B305t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 B305t.

5. Hoa Thạch lựu: Tập truyện ngắn\ Trần Triết

Tác giả: Trần Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H401t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H401t.

6. Phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn giải phóng miền Nam Việt nam 1954-1975

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 Ph431t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 Ph431t.

7. Xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước\ Tạ hưũ ánh

Tác giả: Tạ, hưũ ánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 X126d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 X126d.

8. Tìm hiểu Luật công đoàn và điều lệ công đoàn Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 T310h.

9. Not a penny more, not a penny less\ Jeffrey Archer,Phong Lan

Tác giả: Jeffrey Archer | Phong Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Nhan đề dịch: Không hơn một xu, không kém một xu.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 N435a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 N435a.

10. Reluctant ratpure: Tiểu thuyết\ Marjorie Shoebribge, Nguyễn thành Châu

Tác giả: Marjorie Shoebribge | Nguyễn, thành Châu.

Ấn bản: Tái bảnVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Nhan đề dịch: Tình viễn xứ.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 892.7 R201u] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 892.7 R201u.

11. Un type merveilleux: Tiểu thuyết\ Antoni Christin, Lâm Hiền

Tác giả: Antoni Christin | Lâm Hiền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Nhan đề dịch: Một ngày cho một đời.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 U512t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 U512t.

12. Những điều cần biết về Luật doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556đ.

13. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. T.2

Tác giả: Tổng liên đoàn lao dộng Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

14. Hỏi, đáp về Bộ luật lao động. Tập 1

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động-Thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

15. Tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc\ Hoắc vũ Giai, Nguyễn bá Thính

Tác giả: Hoắc, vũ Giai | Nguyễn, bá Thính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 T312h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 T312h.

16. Binh pháp Tôn tử vận dụng vào kinh doanh\ Tần trung Kiên, Vinh Quang

Tác giả: Tần, trung Kiên | Vinh Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 158 B312p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 158 B312p.

17. Đói - Tiểu thư victoria: Tiểu thuyết\ Knut Hamsun, Thái Bá Tân

Tác giả: Knut Hamsun | Thái, Bá Tân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 839.8 Đ428t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 839.8 Đ428t.

18. Một số học thuyết kinh tế tiền tệ của các nhà kinh tế thị trường\ Phan quang Tụê

Tác giả: Phan, quang Tụê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.4 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.4 M458s.

19. Những nguồn lực: Sách tham khảo\ E.F. Schumacher, Anh Quế

Tác giả: E.F. Schumacher | Anh Quế.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 Nh556n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 Nh556n.

20. Những vấn đề cần biết về bộ luật Lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L