Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Thủ tục kiện và giải quyết các vụ án lao động\ Phạm Công Bảy

Tác giả: Phạm, Công Bảy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Th500t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Th500t.

82. Hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.053 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.053 H561d.

83. Những quy định pháp luật về công tác thanh tra

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.08 Nh556q.

84. Tìm hiểu luật bảo vệ người tiêu dùng các nước và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam

Tác giả: Viện nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.071 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.071 T310h.

85. Đôi điều suy nghĩ về đổi mới kinh tế\ Nguyễn Ngọc Phúc

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 Đ452đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 Đ452đ.

86. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng chính trị trong thời kỳ phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở VN: Sách tham khảo\ Trần Phúc Thắng

Tác giả: Trần, Phúc Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 M452q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 M452q.

87. Đừng yêu người xa lạ: Tiểu thuyết\ Harold Robbins, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả: Harold Robbins | Nguyễn, Anh Tuấn.

Ấn bản: In lần thứ 22Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Đ556y] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Đ556y.

88. Vàng có máu: Tiểu thuyết điều tra hình sự\ Nguyễn Việt

Tác giả: Nguyễn, Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 V106c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 V106c.

89. 100 câu hỏi và giải đáo về hợp đồng lao động. Tập 2

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động - thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 M458t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 M458t.

90. Tìm hiểu các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 T310h.

91. Hỏi đáp về chế độ và quyền lợi người lao động trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước\ Chu Hoàng Anh

Tác giả: Chu, Hoàng Anh | Việt Nam. Bộ lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

92. Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam: Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng\ Lê Viết Thái

Tác giả: Lê, Viết Thái | Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.6048 Ch312s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.6048 Ch312s.

93. 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (tập 1): Sổ tay giám đốc

Tác giả: Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.1 N114t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.1 N114t.

94. Những mốc son trong hành trình của danh nhân Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Nh556m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Nh556m.

95. Hệ thống văn bản thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H250t.

96. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về an toàn lao động và vệ sinh lao động

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H250t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H250t.

97. Hỏi đáp về Bộ luật lao động

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

98. Hỏi đáp về cấp giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

99. Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.02 H561d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.02 H561d.

100. Những quy định pháp luật về doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556q.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L