Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế\ Lê Văn Yên

Tác giả: Lê, Văn Yên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T310h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T310h.

62. Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành\ Nguyễn Duy Vy

Tác giả: Nguyễn, Duy Vy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 368.4 H561d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 368.4 H561d.

63. 100 câu hỏi và giải đáp về hợp đồng lao động. Tập 1

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 M458t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 M458t.

64. Bác Hồ con người và phong cách

Ấn bản: Tái bản lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 B101h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 B101h.

65. Chúng ta có Bác Hồ

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Ch513t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Ch513t.

66. Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ\ Triệu Hiển, Nguyễn Việt Hồng

Tác giả: Nguyễn, Việt Hồng | Triệu Hiển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 M103m] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 M103m.

67. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng: Những văn bản mới ban hành

Tác giả: Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng TW.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0684 Đ452m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.0684 Đ452m.

68. Hỏi đáp về bảo hiểm xã hội: Tạp chí lao động và xã hội và dự án phát triển và đào tạo bảo hiểm xã hội (ILO) phối hợp biên soạn, ấn hành

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 H428đ.

69. Những quy định pháp luật về lao động có yếu tố nước ngoài

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556q.

70. Người tài đất Việt

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 Ng558t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 Ng558t.

71. Niên giám thống kê lao động-thương binh và xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 1999Nhan đề dịch: Statistical yearbook of labour invalids and social affairs 1998.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 N305g] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 N305g.

72. Những văn bản hướng dẫn mới về: tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 Nh556v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 Nh556v.

73. Tìm hiểu những quy định pháp luật về quản lý điều hành công tác hành chính\ Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Nam, Trần Thanh Ha

Tác giả: Nguyễn, Văn Sơn | Nguyễn, Nam | Trần, Thanh Ha.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 T310h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 T310h.

74. Các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động của Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 1999Nhan đề dịch: Occupational safety and health legislation in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C101v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C101v.

75. Các văn bản quy phạm điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí từ ngày 01-01-2000: áp dụng đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C101v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C101v.

76. Tìm hiểu luật phá sản doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành\ Đào Thanh Hải

Tác giả: Đào, Thanh Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 T310h.

77. Thị trương hàng hóa giao sau\ Nguyễn Văn Nam, Đặng Đình Thanh, Nguyễn Lương Thanh

Tác giả: Nguyễn, Lương Thanh | Đặng, Đình Thanh | Nguyễn, Văn Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.64 Th300t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.64 Th300t.

78. Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay\ Võ Văn Đức

Tác giả: Võ, Văn Đức | Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.749 Đ452m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.749 Đ452m.

79. Những quy định pháp luật hiện hành về cổ phần hóa

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556q.

80. Những quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh và thuế đối với doanh nghiệp

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 Nh556q.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L