Tìm thấy 1706 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Công nhân với Hiến pháp mới\ Minh Sơn

Tác giả: Minh Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1982Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 C455n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 C455n.

22. Quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa\ Quốc Cường

Tác giả: Quốc Cường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 Qu105l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 Qu105l.

23. Giáo trình quản lý hành chính nhà nước : Đào tạo công chức hành chính ngạch cán sự

Tác giả: Học viện hành chính quốc gia.

Ấn bản: In lần thứ hai, có sửa chữa bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 351.9597 Gi-108t] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 351.9597 Gi-108t.

24. Dòng đời xô đẩy: Tiểu thuyết\ Nguyễn văn Toại

Tác giả: Nguyễn, văn Toại.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 D431đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 D431đ.

25. Quyền và trách nhiệm của công đoàn trong các văn bản pháp luật hiện hành

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0188 Qu603v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0188 Qu603v.

26. Nền ngoại thương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam\ Thế Đạt

Tác giả: Thế Đạt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 N254n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 N254n.

27. Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động. Tập 1

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C455đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C455đ.

28. Thế giới cuối thế kỷ nhìn lại\ Trình Phố

Tác giả: Trình Phố.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.9 Th250g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.9 Th250g.

29. Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động. Tập IV

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

30. Dân chủ di sản văn hóa Hồ Chí Minh\ Nguyễn Khắc Mai

Tác giả: Nguyễn, Khắc Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 D121c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 D121c.

31. 100 câu hỏi và đáp về Luật hợp tác xã

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý khinh tế TW.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.1 M458t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.1 M458t.

32. Hồi ức cuộc tình\ Harold Robbins, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả: Harold Robbins | Nguyễn, Anh Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 H452ư] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 H452ư.

33. Khát vọng đau đớn: Tiểu thuyết\ Ông Văn Tùng

Tác giả: Ông, Văn Tùng.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

34. Chuỗi phẳng lặng: Tiểu thuyết\ Vũ Tô Bân

Tác giả: Vũ, Tô Bân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Ch515p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Ch515p.

35. Đường vòng số phận: Tiểu thuyết\ Hưũ Anh

Tác giả: Hưũ Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Đ561v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Đ561v.

36. Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động (Tập 2)

Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C455đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C455đ.

37. Kỹ năng giao tiếp trong hành chính\ Mai Hưũ Khuê, Đinh Văn Tiến

Tác giả: Mai, Hưũ Khuê | Đinh, Văn Tiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 302.2 K600n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 302.2 K600n.

38. Phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội\ Lê Minh

Tác giả: Lê, Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.409 Ph500n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.409 Ph500n.

39. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cưú về dịch vụ xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Nhan đề dịch: Supporting services for industrial development in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 C101d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 C101d.

40. Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh\ Nguyễn Thị Đức Hạnh

Tác giả: Nguyễn, Thị Đức Hạnh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 651.8 K600t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 651.8 K600t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L