Tìm thấy 1712 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Hệ thống văn bản pháp luật về lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H250t.

182. Các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và kế toán doanh nghiệp

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 C101q.

183. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 H250t.

184. Quy định pháp luật về cán bộ, công chức và tuyển dụng cán bộ công chức

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Qu600đ] (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Qu600đ.

185. Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ\ Phạm Minh

Tác giả: Phạm, Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.73 Nh556đ] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.73 Nh556đ.

186. Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 L504t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 L504t.

187. Hỏi đáp về những chính sách trợ cấp xã hội chủ yếu của nhà nước\ Phan Hồng Nguyên

Tác giả: Phan, Hồng Nguyên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 361.2 H428đ] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 361.2 H428đ.

188. G.W.Bush - Người dẫn dắt nước Mỹ: Sách tham khảo\ Dương Quốc Anh, Quang Phương

Tác giả: Dương, Quốc Anh | Quang Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973.931 G000w] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973.931 G000w.

189. Sự va chạm của các nền văn minh / Hungtinton Samuel, Nguyễn Phương Sửu

Tác giả: Hungtinton Samuel | Nguyễn, Phương Sửu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 S550v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 S550v.

190. Những tác phẩm biến đổi thế giới: Sách tham khảo\ Downs Robert B, Hoài Châu, Từ Huệ

Tác giả: Downs Robert B | Hoài Châu | Từ Huệ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 001.3 Nh556t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 001.3 Nh556t.

191. 999 cách gây ấn tượng trong giao tiếp\ Tôn Khánh Toàn, Nguyễn Trình

Tác giả: Tôn, Khánh Toàn | Nguyễn, Trình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 153.6 Ch311t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 153.6 Ch311t.

192. Hỏi đáp về trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng công trình, nhà ở\ Quách Dương

Tác giả: Quách Dương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.0786 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.0786 H428đ.

193. Nguyễn Khắc Viện tác phẩm\ Nguyễn Thị Nhất, Nguyễn Khắc Phê

Tác giả: Nguyễn, Khắc Phê | Nguyễn, Thị Nhất.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.092 Ng527k] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.092 Ng527k.

194. Viết từ Hà nội\ Phong Lê

Tác giả: Phong Lê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9224 V308t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9224 V308t.

195. Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hội nhập / Vũ Đình Vân

Tác giả: Vũ, Đình Vân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.7 D408n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.7 D408n.

196. Những điều doanh nghiệp cần biết về chế độ khuyến khích đầu tư trong nước\ Xuân Hà

Tác giả: Xuân Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 956.7044 Nh556đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 956.7044 Nh556đ.

197. Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn\ Nguyễn Thành Long

Tác giả: Nguyễn, Thành Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 H561d.

198. Thương mại điện tử: Dùng cho đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước và hành chính doanh nghiệp

Tác giả: Học viện hành chính quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.872 Th561m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.872 Th561m.

199. Tâm lý học\ Trần Nhựt Tân

Tác giả: Trần, Nhựt Tân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 150.1 T120l] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 150.1 T120l.

200. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế\ Nguyễn Quốc Nhật

Tác giả: Nguyễn, Quốc Nhật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.07 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.07 T310h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L