Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Thị trường lao động Việt Nam-Định hướng và phát triển\ Nguyễn Thị Lan Hương

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.12 Th300t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.12 Th300t.

162. Những văn bản hướng dẫn mới về quyền sử dụng đất đai\ Đào Thanh Hải

Tác giả: Đào, Thanh Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556v.

163. Đảng chỉ đạo giành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thời kỳ 1965-1975: Sách tham khảo\ Nguyễn Xuân Tú

Tác giả: Nguyễn, Xuân Tú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Đ106c] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Đ106c.

164. Tình báo trong chiến tranh thế giới thứ hai-Những chuyện mới được biết đến

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.12 T312b] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.12 T312b.

165. Quy định mới nhất về sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo luật doanh nghiệp

Tác giả: Trung tâm thông tin tư vấn pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.067 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.067 Qu600đ.

166. Những văn bản pháp luật mới hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

167. Tìm hiểu các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh: Chương XXIII-chương XXIV Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam\ Trần Minh Hưởng,Nguyễn Văn Hoàng

Tác giả: Trần, Minh Hưởng | Nguyễn, Văn Hoàng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.01 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.01 T310h.

168. Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viện, học sinh và sinh viên

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.07 L504g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.07 L504g.

169. Diễn biến mức sống dân cư, phân hóa giàu nghèo và các giải pháp xóa đói giảm nghèo trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhìn từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.959 D305b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.959 D305b.

170. Tình huống tâm lý học\ Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Xuân Thức

Tác giả: Nguyễn, Kim Quý | Nguyễn, Xuân Thức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 150 T312h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 150 T312h.

171. Tống ái Linh, nữ hoàng không vương miện\ Dương Giả Thánh,Trần Duy Hưng

Tác giả: Dương, Giả Thánh | Trần, Duy Hưng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.249 T455a] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.249 T455a.

172. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ\ Bùi Đình Phong

Tác giả: Bùi, Đình Phong.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

173. Cổ văn tác dịch-Tinh hoa mưu lược: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.01 C450v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.01 C450v.

174. Giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam\ Đinh Đăng Định

Tác giả: Đinh, Đăng Định.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.562 Gi-100t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.562 Gi-100t.

175. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX. 2 tập: Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 Tr107l] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 Tr107l.

176. Hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành\ Hương Giang

Tác giả: Hương Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 H428đ] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 H428đ.

177. Hỏi đáp về Bộ luật Dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành\ Đức Giang

Tác giả: Đức, Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.597 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.597 H428đ.

178. Trí lược Lưu Bá Ôn: Truyện ký\ Việt Hà, Đăng Bình, Huyền Chân

Tác giả: Huyền Chân | Đăng Bình | Việt Hà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 Tr300l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 Tr300l.

179. Cuộc chiến không giới hạn (Tập 3: Khủng bố và chống khủng bố): Sách tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.117 C514c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.117 C514c.

180. Vấn đề phụ nữ và trẻ em thời kỳ 2001-2010

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội | Quỹ nhi đồng Liên Hợp quốc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Nhan đề dịch: The issue of women and children in 2001-2010.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.209 V121đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.209 V121đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L