Tìm thấy 1705 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Đổi mới quản lý doanh nghiệp và chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-TB&XH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.13 Đ452m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.13 Đ452m.

142. Thị trường EU và khả năng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam\ Trần Chí Thành

Tác giả: Trần, Chí Thành | Trường Đại học KTQD. Khoa Thương mại.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.6 Th300t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.6 Th300t.

143. Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước\ Trần Gia Thắng

Tác giả: Trần, Gia Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 H305p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 H305p.

144. Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 B450l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 B450l.

145. Những văn bản hướng dẫn về tinh giảm biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp\ Hải Đăng

Tác giả: Hải Đăng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556v.

146. Công đoàn Việt Nam thế kỷ 21 - Phát triển trong thách thức\ Đàn Tâm

Tác giả: Đàn Tâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 C455đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 C455đ.

147. Tài liệu tập huấn công tác tư tưởng văn hóa cho cán bộ công đoàn

Tác giả: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Tư tưởng Văn hóa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.88 T103l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.88 T103l.

148. Ông chủ thứ 43 của Nhà trắng: Sách tham khảo\ Dương Quốc Anh

Tác giả: Dương, Quốc Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 Ô455c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 Ô455c.

149. Bush - Tổng thống nước Mỹ: Sách tham khảo\ Chu Lập, Long Tường

Tác giả: Chu Lập | Long Tường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973.928 B521h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973.928 B521h.

150. Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành thủ tục hải quản, phương pháp xác định giá tính thúê

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.056 L504h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.056 L504h.

151. Các văn bản pháp luật về bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.046 C101v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.046 C101v.

152. Lãnh đạo và quản lý - Một nghệ thuật\ Gaston Courtois, Trịnh Thị Kim Hương, Đỗ Nguyện

Tác giả: Gaston Courtois | Đỗ, Nguyện | Trịnh, Thị Kim Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 L107đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 L107đ.

153. Những điều cần biết về chế độ tiền lương hiện hành\ Nguyễn Xuân

Tác giả: Nguyễn, Xuân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556đ.

154. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.08 H250t.

155. Hỏi và giải đáp về tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức ngành y tế\ Nguyễn Quảng

Tác giả: Nguyễn, Quảng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 H428v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 H428v.

156. Những điều cần biết về chế độ tiền lương hiện hành\ Nguyễn Xuân

Tác giả: Nguyễn, Xuân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Nh556đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Nh556đ.

157. Hành trình văn hóa Việt Nam: Giản yếu\ Đặng Đức Siêu

Tác giả: Đặng, Đức Siêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 H107t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 H107t.

158. Các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khuyến khích đầu tư trong nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Nhan đề dịch: The legal frovisions on foreign investment in Vietnam and domestic investment promotion.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.092 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.092 C101q.

159. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức hoạt động và quản lý tài chính doanh nghiệp

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 H250t.

160. Môi trường và sức khỏe\ Nguyễn Đức Khiển

Tác giả: Nguyễn, Đức Khiển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 613 M452t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 613 M452t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L