Tìm thấy 1715 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Những quy định về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập công ty

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556q.

102. Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hóa của Việt Nam\ Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng

Tác giả: Nguyễn, Minh Tú | Vũ, Xuân Nguyệt Hồng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Ch312s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Ch312s.

103. Tăng trưởng kinh tế và chính sách xã hội ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ năm 1991 đến nay - Kinh nghiệm của các nước Asean\ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú

Tác giả: Lê, Đăng Doanh | Nguyễn, Minh Tú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T116t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T116t.

104. 200 câu hỏi đáp và giải đáp về hợp đồng

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.02 H103t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.02 H103t.

105. Những người lao động sáng tạo của thế kỷ (tập 4)\ Hoàng Hưng, Nguyễn Thuỵ Kha

Tác giả: Hoàng, Hưng | Nguyễn, Thuỵ Kha.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Nh556n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Nh556n.

106. Vai trò văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay: Tài liệu tham khảo\ Trần Văn Bính

Tác giả: Trần, Văn Bính.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V103t.

107. Các quy định của pháp luật về tin học và công nghệ thông tin

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.0999 C101q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.0999 C101q.

108. Quy định pháp luật về công văn giấy tờ trong các cơ quan, tổ chức

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.066 Qu600đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.066 Qu600đ.

109. Những văn bản mới hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp và tiền lương

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.012 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.012 Nh556v.

110. Hệ thống văn bản hiện hành về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H250t.

111. Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về chính sách bảo hiểm xã hội

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 H250t.

112. Danh nhân Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Nhan đề dịch: T1: 1038tr.; T2: 1167tr..Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 D107n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 D107n.

113. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về bảo trợ xã hội

Tác giả: Việt Nam. Bộ lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 H250t.

114. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra chính sách lao động-xã hội

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.02 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.02 H250t.

115. Tìm hiểu công ước về cấm và hành động ngay lập tức để xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-thương binh và xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2000Nhan đề dịch: An introduction the convention concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of chirl labour.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 T310h.

116. Các văn bản hiện hành về chính sách tuyển dụng và thôi việc đối với người lao động và cán bộ công chức

Tác giả: Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh & XH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 C101v.

117. Tìm hiểu công ước về cấm và hành động ngay lập tức để xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất\ Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Hồi

Tác giả: Nguyễn, Văn Hồi | Nguyễn, Văn Quang | Việt Nam. Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 T310h.

118. Thực trạng Lao động-Việc làm ở Việt Nam: Từ kết quả điều tra lao động-việc làm năm 2000 (From survey on labour-employment 2000)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2001Nhan đề dịch: Status of Labour-Employment in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.09 Th552t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.09 Th552t.

119. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động & QĐND, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ch121d] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ch121d.

120. Các văn bản pháp luật về xây dựng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: TVQH: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.078 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.078 C101v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L