Tìm thấy 90 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017(Bản chi tiết)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2018Nhan đề song song: Customs yearbook on VietNam foreign merchandise trande (Detailed version).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.0259 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.0259 N305g.

82. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2016

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2018Nhan đề song song: Viet Nam international merchandise trande 2016.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 X504n] (2). Kho tài liệu: 382.911 X504n.

83. Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên Asean giai đoạn 2005 - 2015

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2018Nhan đề song song: Im - Exportation of Vietnam with Asean member countries in 2005 - 2015.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 X504n] (2). Kho tài liệu: 382.911 X504n.

84. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018 : (Tóm tắt)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2019Nhan đề song song: Customs handbook on International merchandise trade statistics of Viet Nam 2018.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.02 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.02 N305g.

85. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018 (Bản chi tiết)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2020Nhan đề song song: Customs yearbook on VietNam foreign merchandise trande (Detailed version).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.0259 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.0259 N305g.

86. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2018

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2020Nhan đề song song: Viet Nam international merchandise trande 2018.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 X504n] (3). Kho tài liệu: 382.911 X504n.

87. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019 (Bản chi tiết)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2020Nhan đề song song: Customs yearbook on VietNam foreign merchandise trande (Detailed version).Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.0259 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.0259 N305g.

88. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020 : (Tóm tắt) /

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2021Nhan đề song song: Customs handbook on International merchandise trade statistics of Viet Nam 2020.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.02 N305g] (3). Kho tài liệu: 382.02 N305g.

89. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020 (Bản chi tiết)

Tác giả: Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2021Nhan đề song song: Customs yearbook on VietNam foreign merchandise trande (Detailed version).Trạng thái: Sẵn sàng: (1), [Ký hiệu phân loại: 382.0259 N305g] (3). Kho tài liệu: , 382.0259 N305g.

90. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2019

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2021Nhan đề song song: Viet Nam international merchandise trande 2019.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 X504n] (2). Kho tài liệu: 382.911 X504n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L