Tìm thấy 90 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Những điều cần biết về: Xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại có nhân tố người nước ngoài\ Võ Hưng Thanh

Tác giả: Võ, Hưng Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0162 Nh556đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.0162 Nh556đ.

22. Tín dụng xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ\ Lê văn Tư,Lê Tùng Vân

Tác giả: Lê, văn Tư | Lê, Tùng Vân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê - Hà Nội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.742 T311d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.742 T311d.

23. Hệ thống những quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và biểu thuế xuất nhập khẩu mới

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.08 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.08 H250t.

24. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động-xã hội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 H250t.

25. 185 vướng mắc và giải đáp về thúê, thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu\ Lê Anh Cường,Nguyễn Thị Mai,Phạm ánh Hồng

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai | Lê, Anh Cường | Phạm, ánh Hồng | Viện Nghiên cưú và Đào tạo về quản lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 M458t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 M458t.

26. Đổi mới quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc\ Lương Đăng Ninh

Tác giả: Lương, Đăng Ninh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 Đ452m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 Đ452m.

27. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Luận án Phó Tiến sĩ kinh tế\ Nguyễn Khoa Bình

Tác giả: Nguyễn, Khoa Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Trường ĐHKT Quốc dân, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

28. Đổi mới quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Luận án Tiến sĩ kinh tế\ Lương Đăng Ninh

Tác giả: Lương, Đăng Ninh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu thương mại, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

29. Định hướng chiến lược phát triển xuất nhập khẩu của thành phố Đà Nẵng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Miền Trung Việt Nam: Luận án Tiến sĩ kinh tế\ Phùng Tấn Viết

Tác giả: Phùng, Tấn Viết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu thương mại, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

30. Các quy định về môi trường của Liên minh châu Âu đối với nhập khẩu hàng nông, thủy sản và khả năng đáp ứng của Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 363.8 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 363.8 C101q.

31. Xuất nhập khẩu hàng hoá 2002: International Merchandise trade Viet Nam 2002\ Tổng cục Thống kê

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 X504n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 X504n.

32. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.056 L504t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.056 L504t.

33. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2004

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.02 N305g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.02 N305g.

34. Những quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.056 Nh556q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.056 Nh556q.

35. Chính sách xuất khẩu nông sản Vệt Nam - lý luận và thực tiễn\ Trịnh Thị Ái Hoa

Tác giả: Trịnh, Thị Ái Hoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.63 Ch312s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.63 Ch312s.

36. Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hành hóa

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Văn hoá Sài Gòn, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.042 Qu600c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.042 Qu600c.

37. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 D107m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 D107m.

38. Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam 2007

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.09 X504n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.09 X504n.

39. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2010: The 2010 customs yearbook on foreing merchandise trade

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.02 N305g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.02 N305g.

40. Chế độ ưu tiên dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiểm tra chất lượng và sửa đổi mới nhất biểu thuế XNK

Tác giả: Hữu Chí [biên soạn] | Khánh Nam [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.05 Ch250đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.05 Ch250đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L