Tìm thấy 6558 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt nam\ Nguyễn phan Quang, Phan đăng Thanh, Trương thị Hòa

Tác giả: Nguyễn, phan Quang | Phan, đăng Thanh | Trương, thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 M126v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 M126v.

22. Việt nam cải cách kinh tế theo hướng rồng bay: Sách tham khảo của Viện phát triển quốc tế Harvard\ Dwight H.Perkins, David D.Dapice, Jonathan H.Haughton

Tác giả: Dwight H.Perkins | David D.Dapice | Jonathan H.Haughton.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 V308n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 V308n.

23. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

24. Văn kiện hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Khóa VII: Lưu hành nội bộ

Tác giả: Đảng cộng sản Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 V115k] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 V115k.

25. Nhà nho tài tử và văn học Việt nam: Loại hình học tác giả văn học\ Trần ngọc Vương

Tác giả: Trần, ngọc Vương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 Nh100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 Nh100n.

26. Quá trình phát triển công nghiệp ở Việt nam triển vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\ Phạm Xuân Nam

Tác giả: Phạm, Xuân Nam | Viện nghiên cưú dự báo và chiến lược KH và CN.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Nhan đề dịch: The process of industrial development in Vietnam industrialization, modernization perspective of the country.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Qu100t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Qu100t.

27. Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

28. Tuyên truyền 1995

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương. Vụ tuyên truyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

29. Lịch sử Việt nam T.1: Thời nguyên Thuỷ đến thế kỷ X

Ấn bản: In lần thứ ba có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 L302s.

30. Lõm: Tiểu thuyết\ Sơn Tùng

Tác giả: Sơn Tùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 L429] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 L429.

31. Về sự phân tầng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay\ Đỗ Nguyên Phương

Tác giả: Đỗ, Nguyên Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.509 V250s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.509 V250s.

32. Thời cuộc con người và số phận: Những bài báo được dư luận quan tâm\ Trường Giang

Tác giả: Trường Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 Th462c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.08 Th462c.

33. Tài liệu chống tham nhũng: Thông tin khoa học pháp lý\ Nguyễn Văn Thảo

Tác giả: Nguyễn, Văn Thảo | Bộ Tư Pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 T103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 T103l.

34. Hà nội qua những năm tháng\ Nguyễn Vinh Phúc

Tác giả: Nguyễn, Vinh Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.731 H100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.731 H100n.

35. Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật: Chương trình giáo dục các chuyên đề lý luận dành cho cơ sở

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321.009 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321.009 T310h.

36. Xây dựng bộ luật dân sự ở Việt nam: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.597 X126d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.597 X126d.

37. Đại cương về nhà nước và pháp luật\ Trần Anh Minh, Phạm Thị Thu Thanh

Tác giả: Trần, Anh Minh | Phạm, Thị Thu Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.1 Đ103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.1 Đ103c.

38. Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt nam: Đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 30-6-1990 và ngày 22-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

39. Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt nam: Đã được sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã được QH nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 28-12-1989, 12-8-1991 và ngày 22-12-1992

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

40. Bộ luật hình sự Việt nam thực trạng và phương hướng đổi mới: Thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L