Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Bốn mươi hai đời tổng thống Hoa kỳ\ William A. Degregorio , Nguyễn hoàng Điệp, Long Bằng, Lê phương An, Trịnh thục Hằng

Tác giả: William A. Degregorio | Lê, phương An | Long Bằng | Nguyễn, hoàng Điệp | Trịnh, thục Hằng.

Ấn bản: Tái bản tại Mỹ lần thứ 4Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1995Nhan đề dịch: The complete book of U.S Presidents.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 B454m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 B454m.

82. Việt Nam hình ảnh cộng đồng 54 Dân tộc

Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1996Nhan đề dịch: Viet Nam image of the comminity of 54 ethnic groups.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.89 V308n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.89 V308n.

83. Kinh tế thế giới 1993 và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.91 K312t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.91 K312t.

84. Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: Giáo trình giảng dạy\ Bùi thị Phụng

Tác giả: Bùi, thị Phụng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 L302s.

85. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam: Những khía cạnh pháp lý theo hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội năm 1992\ Nguyễn Đặng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đặng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Qu451h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 Qu451h.

86. Giới thiệu tóm tắt hệ thống pháp luật Việt nam\ Frederich R. Burke, David Howell, Lê minh Châu

Tác giả: Frederich R. Burke | David Howell | Lê, minh Châu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Nhan đề dịch: Vietnam:A Legal Brief.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 Gi-462t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 Gi-462t.

87. Lịch sử Quốc hội Việt nam 1946-1960

Tác giả: Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 L302s] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 L302s.

88. Số liệu thống kê các vùng thưa dân ở Việt Nam\ Trần thị Quế, Nguyễn thị hồng Phấn, Trần đăng Tuấn

Tác giả: Trần, thị Quế | Nguyễn, thị hồng Phấn | Trần, đăng Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1996Nhan đề dịch: Population data of sparsely populated areas in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 315.97 S450l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 315.97 S450l.

89. Nền công vụ, công chức: thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 N254c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 N254c.

90. No common power: understanding international relations\ Robert J.^Lieber

Tác giả: Robert J.^Lieber.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Illinois: Scott, 1988Nhan đề dịch: Không có quyền lực chung : sự am hiểu các mối quan hệ quốc tế.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337 N400c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337 N400c.

91. Vừa đi đường vừa kể chuyện: Những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ\ T. Lan

Tác giả: T. Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 V551đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 V551đ.

92. East Asian Dynamism: Growth, Order and Security in the Pacific Region\ Steve Chan

Tác giả: Steve Chan.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Colorado: Westview, 1990Nhan đề dịch: Sự năng động Đông á: Sự tăng trưởng, Trật tự và an ninh ở vùng Thái Bình Dương.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.95 E200s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.95 E200s.

93. Chính sách cơ cấu vùng, kinh nghiệm quốc tế và sự vận dụng ở Việt Nam: Sách tham khảo

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Ch312s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Ch312s.

94. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995\ Lưu văn Lợi

Tác giả: Lưu, văn Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 N114m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 N114m.

95. Tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam\ Phan đình Khánh, Phạm đức Bảo

Tác giả: Phan, đình Khánh | Phạm, đức Bảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

96. L'économie du Vietnam 1955-1995

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Cheam, 1994Nhan đề dịch: Kinh tế Việt Nam 1955-1995 : tổng kết và triển vọng phát triển.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 E201-o] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 E201-o.

97. Le Vietnam ou la naissance d'un dragon

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Réunies, 1994Nhan đề dịch: Việt Nam hay là sự ra đời của một con rồng : báo cáo tổng kết chuyến đi thăm Việt Nam từ 6 đến 12-2-1994.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.8 V302t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.8 V302t.

98. Vietnam socio-economiy 1991-1992 and the first haft of the 1993\ Le Van Toan

Tác giả: Le, Van Toan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Statistical, 1993Nhan đề dịch: Kinh tế xã hội Việt Nam năm 1991-1992 và nửa đầu năm 1993.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

99. Vietnam's Integration into the world business community for peace, development, mutual benefit through the rule of law\ Ngo Ba Thanh

Tác giả: Ngo, Ba Thanh.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: VIFOTEC, 1993Nhan đề dịch: Sự hội nhập của Việt Nam vào Cộng đồng kinh doanh thế giới vì hòa bình, phát triển, cùng có lợi, thông qua nguyên tắc của pháp luật.Trạng thái: Sẵn sàng: (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

100. Republique Socialiste du Vietnam Constitution 1992: La presente constitution a ete adoptee a L'unanimite par L'Assemblee Nationale de la RSV, VIIIe legistature, 11e session, lors de la seance du 15 avril 1992, a 11h45

Tác giả: L'Assemblee Nationale de la Republique Socialiste du Vietnam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: The gioi, 1992Nhan đề dịch: Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt nam 1992 : đã được QHK8, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15-4-1992, lúc 11 giờ 45 phút.Trạng thái: Sẵn sàng: (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L