Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Luật tố tụng hình sự Việt Nam. Sơ thảo: Giáo trình

Tác giả: Trường đại học Tổng hợp Hà nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học tổng hợp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.597 L504t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.597 L504t.

42. Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lưu hành nội bộ\ Lưu văn Lợi

Tác giả: Lưu, văn Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 C514t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 C514t.

43. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật\ Đào Trí úc

Tác giả: Đào, Trí úc | Viện nghiên cưú nhà nước và pháp luật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 Nh556v.

44. Bác Hồ với thể dục thể thao Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 796 B101h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 796 B101h.

45. Đổi mới kinh tế Việt Nam và chính sách kinh tế đối ngoại

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

46. Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc | Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 K312t.

47. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Chương trình cao cấp. Tái bản có bổ sung

Tác giả: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 L302s.

48. Vua chúa Việt Nam: Triều đại, đời vua chúa, miếu hiệu, niên hiệu\ Bùi Thiết

Tác giả: Bùi, Thiết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7092 V501c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7092 V501c.

49. Bến trần gian: Truyện ngắn chọn lọc cuộc thi tạp chí văn nghệ quân đội 1992-1994

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B254t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B254t.

50. Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam: Sách tham khảo\ Robert S. McNaMaRa, Sơn Thành Thuỷ, Hồ chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, , ...

Tác giả: Robert S. McNaMaRa | Hồ, chính Hạnh | Huy Bình | Minh Nga | Sơn, Thành Thuỷ | Thu Thủy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 Nh311l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 Nh311l.

51. Các vùng văn hóa Việt Nam\ Đinh gia Khánh, Cù huy Cận

Tác giả: Cù, huy Cận | Đinh, gia Khánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 C101v.

52. Chấn hưng các vùng và tiểu vùng văn hóa ở nước ta hiện nay\ Huỳnh khái Vinh, Nguyễn thanh Tuấn

Tác giả: Huỳnh, khái Vinh | Nguyễn, thanh Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306 Ch121h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306 Ch121h.

53. Tiếp cận tín ngưàng dân dã Việt Nam\ Nguyễn minh San

Tác giả: Nguyễn, minh San.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 200.9597 T307c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 200.9597 T307c.

54. Báo chí Hà Nội - Một chặng đường lịch sử 1954-1993

Tác giả: Hội nhà báo thành phố Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 079 B108c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 079 B108c.

55. Đổi mới kinh tế ở Việt nam-thành tưụ và triển vọng: Các báo cáo và bình luận tại Hội nghị quốc tế về đổi mới kinh tế ở Việt nam, được tổ chức tại Hà nội từ 23-02 đến 25-02-1994

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế TW.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 1994Nhan đề dịch: Economic reform in Vietnam-Achievements and prospects.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

56. Quan hệ kinh tế Việt Nam - đông âu\ Hoàng Hải

Tác giả: Hoàng, Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Nhan đề dịch: Eastern Europe - Vietnam economic ralations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337.9597 Qu105h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337.9597 Qu105h.

57. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai

Tác giả: Võ, nguyên Giáp | Hưũ, Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Ch305đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Ch305đ.

58. Năm mươi năm đề cương về văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 N114m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 N114m.

59. Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử\ Văn Tạo

Tác giả: Văn Tạo | Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia. Viện sử học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7032 C102m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7032 C102m.

60. Tiềm năng kinh tế Đông Nam bộ\ Trần hoàng Kim

Tác giả: Trần, hoàng Kim.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Nhan đề dịch: Economic potential of the south east region.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 T304n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 T304n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L