Tìm thấy 4912 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Việt sử diễn âm (Diễn ca lịch sử Việt Nam)\ Nguyễn Tá Nhí

Tác giả: Nguyễn, Tá Nhí.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 V308s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 V308s.

182. Lê Quý Đôn trên tiến trình ý thức văn học dân tộc\ Đinh Thị Minh Hằng

Tác giả: Đinh, Thị Minh Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 L250q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 L250q.

183. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Tập II: Công trình kỷ niệm 35 năm thành lập Viện triết học (1962-1997)\ Lê Sĩ Thắng

Tác giả: Lê, Sĩ Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 181.197 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 181.197 L302s.

184. Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/1996

Tác giả: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện sử học, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 N551t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 N551t.

185. Sử học bị khảo (Thiên văn khảo, địa lý khảo, quan chế khảo)\ Đặng Xuân Bảng

Tác giả: Đặng, Xuân Bảng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện sử học, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 S550h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 S550h.

186. Truyền thuyết Việt Nam\ Lã Duy Lan

Tác giả: Lã, Duy Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 398.2 Tr527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 398.2 Tr527t.

187. Các quy định pháp luật về môi trường. Tập 2

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 C101q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 C101q.

188. Asean những vấn đề và xu hướng\ Phạm Nguyên Long

Tác giả: Phạm, Nguyên Long.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 337 A109e] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 337 A109e.

189. Lê Duẩn và cách mạng Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 L250d] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 L250d.

190. Vạn Xuân\ Yveline Feray, Nguyễn Khắc Dương

Tác giả: Yveline Feray | Nguyễn, Khắc Dương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 V105x] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 V105x.

191. Quy hoạch các đô thị Việt Nam và những dự án phát triển đến sau năm 2000\ Nguyễn Tiến Dy

Tác giả: Nguyễn, Tiến Dy.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1997Nhan đề dịch: Master plan of uban areas in Vietnam and development projects to the year after 2000.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 711.597 Qu600h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 711.597 Qu600h.

192. Thư mục thần tích thần sắc

Tác giả: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện thông tin khoa học xã hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Nhan đề dịch: Bibliography Vietnamese village deity legends and royal deification decrees.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 016.203 Th550m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 016.203 Th550m.

193. Đổi mới kinh tế Việt Nam - thực trạng và triển vọng\ Đặng Đức Đạm

Tác giả: Đặng, Đức Đạm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

194. Ký ức lịch sử về Sài gòn và vùng phụ cận (ấn bản 1885)\ Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Đầu

Tác giả: Trương, Vĩnh Ký | Nguyễn, Đình Đầu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 1997Nhan đề dịch: Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.779 K600ư] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.779 K600ư.

195. Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của CNXH ở Việt Nam\ Trần Bá Đệ

Tác giả: Trần, Bá Đệ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7044 L302s] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7044 L302s.

196. Phạm Hy Lượng cuộc đời và tác phẩm\ Trần Nghĩa

Tác giả: Trần, Nghĩa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ph104h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ph104h.

197. Phát triển nông thôn

Tác giả: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Nhan đề dịch: Rular development.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.1 Ph110t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.1 Ph110t.

198. Phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội\ Lê Minh

Tác giả: Lê, Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.409 Ph500n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.409 Ph500n.

199. Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam\ Nguyễn Hưũ Dũng, Trần Hưũ Trung

Tác giả: Nguyễn, Hưũ Dũng | Trần, Hưũ Trung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 V250c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 V250c.

200. Công nghiệp hóa và chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu

Tác giả: Bộ kế hoạch và đầu tư. Viện chiến lược phát triển.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9 C455n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9 C455n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L