Tìm thấy 5 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội\ Vũ Công Khanh

Tác giả: Vũ, Công Khanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 300.287 Đ107g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 300.287 Đ107g.

2. Các văn bản mới về xử phạt vi phạm hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

3. Lịch sử thời gian

Tác giả: Holford - Strevens Leofranc | Nguyễn, Hải Bằng [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 529 L302s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 529 L302s.

4. Luật đo lường

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.075 L504đ] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.075 L504đ.

5. Hướng dẫn mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Hỏi đáp về công tác quản lý chất lượng sản phẩm 2013

Tác giả: Thùy Linh [sưu tầm] | Việt Trinh [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.066 H561d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.066 H561d.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L