Tìm thấy 16 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật Dược năm 2016 - Quy định mới về quản lý, sử dụng đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc / Hữu Đại, Vũ Tươi. Hệ thống

Tác giả: Hữu Đại [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2016Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.042 L504d] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 344.042 L504d.

2. Luật giao thông đường bộ : Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông / Hữu Đại, Vũ Tươi (Sưu tầm và hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2016Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.094 L504g] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 343.094 L504g.

3. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam & các văn bản hướng dẫn thực hiện / Vũ Tươi. Hệ thống

Tác giả: Vũ, Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2018Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 345.597 B450l.

4. Luật thư viện các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện : Luật thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội /

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0925 L504t] (3). Kho tài liệu: 344.0925 L504t.

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng, quy chuẩn về nhà chung cư, quy chuẩn sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng / Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.0786 Q523c] (3). Kho tài liệu: 343.0786 Q523c.

6. Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức - Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, xếp lương đối với công chức - xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức / Vũ Tươi (Hệ thống)

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0680 L504c] (3). Kho tài liệu: 342.0680 L504c.

7. Quy định chi tiết thi hành - Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng / Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.0965 Q523đ] (1). Kho tài liệu: 346.0965 Q523đ.

8. Bộ luật lao động & Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020 / Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0102 B450l] (1). Kho tài liệu: 344.0102 B450l.

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và viên chức / Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0680 L504c] (1). Kho tài liệu: 342.0680 L504c.

10. Chính sách thuế quy định mới về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn / Vũ Tươi hệ thống

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.597 CH312S] (3). Kho tài liệu: 343.597 CH312S.

11. Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và các chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 L504b] (3). Kho tài liệu: 344.01 L504b.

12. Luật doanh nghiệp và quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp tuyển chọn một số mẫu hợp đồng áp dụng trong doanh nghiệp mới nhất / Vũ Tươi, Thiên Kim (hệ thống)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.0702 L504d] (3). Kho tài liệu: 346.0702 L504d.

13. Tìm hiểu luật thanh niên và kỹ năng cơ bản của cán bộ Đoàn - Đội / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.0135 T310h] (3). Kho tài liệu: 346.0135 T310h.

14. Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức - Quy tắc ứng xử, nâng ngạch, thăng hạng cán bộ, công chức, viên chức / Vũ Tươi, Thiên Kim (Hệ thống)

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0680 L504c] (3). Kho tài liệu: 342.0680 L504c.

15. Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 và quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động / Vũ Tươi (hệ thống)

Tác giả: Vũ Tươi [Hệ thống ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.5970 H250t] (3). Kho tài liệu: 347.5970 H250t.

16. Bộ luật lao động chế độ, chính sách mới về thang, bảng lương đối với công chức, viên chức, người lao động / Vũ Tươi (hệ thống)

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.0102 B450l] (3). Kho tài liệu: 344.0102 B450l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L