Tìm thấy 36 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

2. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai

Tác giả: Võ, nguyên Giáp | Hưũ, Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Ch305đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Ch305đ.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

4. Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử: Hồi ức\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

5. Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Nh556b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Nh556b.

6. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữaVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

8. Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.4346 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.4346 M458s.

9. Điện Biên Phủ: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

10. Tổng tập luận văn. tập 2

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 T455t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.009 T455t.

11. Những chặng đường lịch sử

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Nh556c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Nh556c.

12. Điện Biên Phủ

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

13. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455h.

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: SGGPVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. Nắm vững quan điểm thực tiễn, phát triển lý luận, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành những thắng lợi mới\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. Cưụ chiến binh Việt nam luôn nêu cao tinh thần đồng đội, đoàn kết thương yêu, giúp đà lẫn nhau\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: QĐNDVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta phát triển nhanh hơn, vững hơn\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: Quân đội nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Điện Biên Phủ xưa và nay\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Nguồn bài trích: Tia sángVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L