Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...

Tác giả: Phùng, văn Các | Nguyễn, thạch Giang | Trần, Nghĩa | Vũ, thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

2. Phạm Hy Lượng cuộc đời và tác phẩm\ Trần Nghĩa

Tác giả: Trần, Nghĩa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ph104h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ph104h.

3. Tìm về cội nguồn chữ Hán (gồm nhiều từ đã gia nhập vào kho tiếng Việt)\ Lý Nhạc Nghị, Nguyễn Văn Đổng, Trần Nghĩa, Vương Lộc

Tác giả: Lý, Nhạc Nghị | Nguyễn, Văn Đổng | Trần, Nghĩa | Vương Lộc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1997Nhan đề dịch: In search of the origins of Chinese characters relevant to Vietnamese.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 495.17 T310v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 495.17 T310v.

4. Khang Hy đế chế\ Chu Tô Hiến, Hồ Kiến Tân, Đào Phong Lưu, Trần Nghĩa Phương, Nguyễn Văn Chử

Tác giả: Chu, Tô Hiến | Đào, Phong Lưu | Hồ, Kiến Tân | Nguyễn, Văn Chử | Trần, Nghĩa Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.03 Kh106h] (9). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.03 Kh106h.

5. Tổng tập văn học Việt Nam\ Bùi Duy Tân, Trần Nghĩa, Trần Bá Chí, Nguyễn Xuân Điện, , ...

Tác giả: Đỗ, Thị Hảo | Bùi, Duy Tân | Nguyễn, Xuân Điện | Trần, Bá Chí | Trần, Nghĩa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

6. Tổng tập văn học Việt Nam. tập 8B\ Trần Nghĩa

Tác giả: Trần, Nghĩa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

7. Thiên Nam liệt truyện Hoan Châu Ký

Tác giả: Nguyễn, Cảnh Thị | Nguyễn, Thị Thảo [dịch] | Trần, Nghĩa [khảo đính].

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Th305n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Th305n.

8. Dưới biển châu á-Thái bình dương có bao nhiêu tàu ngầm\ Trần Nghĩa Dũng

Tác giả: Trần, Nghĩa Dũng.

Nguồn bài trích: Quân đội nhân dân c.tuầnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Di văn thời Tây Sơn trên đất Thăng Long - Hà Nội/ Trần Nghĩa... [và những người khác]

Tác giả: Trần, Nghĩa PGS [Chủ trì].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 D300v] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 895.922 D300v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L