Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lịch sử lập hiến Việt Nam\ Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L302s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L302s.

2. Luật Hiến pháp nước ngoài: Giáo trình\ Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng | Trường Đại học Luật Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L504h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L504h.

3. Nhu cầu, phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Luật họcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

4. Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính trị trong hiến pháp 1992

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Nhà nước & pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

5. Tăng cường vai trò tự quản của chính quyền địa phương

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Nhân dân c.tuầnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

6. Đảm bảo quyền tự do lập hội trong Dự thảo Luật về Hội / Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu lập phápVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

7. Kiểm soát của hành pháp đối với lập pháp ở Hoa Kỳ / Thái Vĩnh Thắng, Hoàng Văn Ánh

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng | Hoàng, Văn Ánh.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu lập phápVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

8. Bàn về một số vấn đề liên quan đến Luật tiếp cận thông tin / Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu lập phápVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Một số ý kiến về Dự thảo Luật về Hội / Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Nguồn bài trích: Nghiên cứu lập phápVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L