Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...

Tác giả: Phùng, văn Các | Nguyễn, thạch Giang | Trần, Nghĩa | Vũ, thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

2. Nguyễn Du niên phổ và tác phẩm\ Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính

Tác giả: Nguyễn, Thạch Giang | Trương Chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ng527d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ng527d.

3. Lời quê chắp nhặt. Tập 4

Tác giả: Nguyễn, Thạch Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.91 L462q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.91 L462q.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L