Tìm thấy 2 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn, Quốc Sửu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 353.46 Ph431c] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 353.46 Ph431c.

2. Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Quốc Sửu

Tác giả: Nguyễn, Quốc Sửu PGS.TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.3509 Ph431c] (4). Kho tài liệu: 352.3509 Ph431c.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L