Tìm thấy 40 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hội đồng nhân dân trong hệ thống cơ quan quyền lực Nhà nước\ Nguyễn đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Pháp lý, 1988Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.042 H452đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.042 H452đ.

2. Luật Hiến pháp của các nước tư bản: Giáo trình\ Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung | Bùi, Xuân Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L504h] (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L504h.

3. Muôn mặt đời thường của nguyên thủ quốc gia và thủ tướng một số nước trên thế giới\ Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Trọng Điệp

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung | Nguyễn, Trọng Điệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 920 M517m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 920 M517m.

4. Văn hóa Việt Nam buổi đầu dựng nước\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.9597 V115h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.9597 V115h.

5. Sự hạn chế quyền lực nhà nước\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 321 S550h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 321 S550h.

6. Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.597 Th250c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.597 Th250c.

7. Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam theo các hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.09 T450c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.09 T450c.

8. Giáo trình luật hiến pháp của các nước tư bản\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Ấn bản: In lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 Gi-108t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 Gi-108t.

9. Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 Nh100n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 Nh100n.

10. Tìm hiểu các bản Hiến pháp Việt Nam\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T310h.

11. Chế ước quyền lực nhà nước

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.4 Ch250ư] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.4 Ch250ư.

12. Toà án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp qụyền

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.01 T401a] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.01 T401a.

13. Luật 101. Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ

Tác giả: Jay M. Feinman | Nguyễn, Đăng Dung [hiệu đính] | Nguyễn, Hồng Tâm [dịch] | Nguyễn, Thị Thanh [dịch] | Trần, Quang Hồng [dịch] | Vũ, Công Giao [hiệu đính].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.73 L504m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.73 L504m.

14. Những vấn đề về hiến pháp và sửa đổi hiến pháp

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí , 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 Nh556v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 Nh556v.

15. Tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương (Lịch sử và hiện tại): Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.809 T450c] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.809 T450c.

16. Hồi âm bài báo: Một vụ đạo văn làm xôn xao dư luận giới luật học\ Nguyễn Đăng Dung

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Nguồn bài trích: Tiền phong c.nhậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. Hiến pháp phải là công cụ phòng chống tham nhũng

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Nguồn bài trích: Pháp luật Việt NamVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Hiến pháp phải là cơ sở góp phần vào việc phòng chống tham nhũng

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Nguồn bài trích: Đại đoàn kếtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Hiến pháp phải có tác động đến phòng, chống tham nhũng và xây dựng cơ chế liêm chính quốc gia

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung.

Nguồn bài trích: Dân chủ & pháp luật Xuân Nhâm ThìnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Hiến pháp và cuộc chiến chống tham nhũng

Tác giả: Nguyễn, Đăng Dung | Vũ, Công Giao.

Nguồn bài trích: Nhà nước & pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L