Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Minh triết phương Đông và triết học phương Tây hay thể tạng khác của triết học\ Francois Jullien

Tác giả: Jullien Francois | Nguyên Ngọc [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 180 M312t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 180 M312t.

2. Phan Châu Trinh (1872-1926) - Qua những tài liệu mới. Tập 2\ Lê Thị Kinh

Tác giả: Lê, Thị Kinh | Nguyên Ngọc [hiệu đính].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 Ph105c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 Ph105c.

3. Quy định và tiêu chuẩn trong xây dựng cơ sở lao động tại Châu âu

Tác giả: Lê, Vi [dịch] | Nguyên Ngọc [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 Qu600đ.

4. Tái sinh ở phương tây: Câu chuyện luân hồi của những vị cao tăng

Tác giả: Mackenzie Vicki | Hoàng, Thị Quỳnh Hoa [dịch] | Nguyên Ngọc [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phương Đông, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 294.342 T103s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 294.342 T103s.

5. Potao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jorai Đông Dương

Tác giả: Dournes Jacques | Andrew Hardy [chủ biên] | Nguyên Ngọc [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.9859 P435a] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.9859 P435a.

6. Người tạo nên vụ Big Bang 80 năm trước ở sài Gòn

Tác giả: Nguyên Ngọc.

Nguồn bài trích: Thanh niênVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

7. Vào WTO, thử nghĩ về vài khía cạnh văn hoá

Tác giả: Nguyên Ngọc.

Nguồn bài trích: Tia sángVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

8. Đừng tự chuốc lấy hạn

Tác giả: Bùi, Nguyên Ngọc.

Nguồn bài trích: Lao độngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

9. Cúi trông lá cỏ: Ký sự Hà thành

Tác giả: Bùi, Nguyên Ngọc.

Nguồn bài trích: Lao độngVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

10. Đi xa để lại nghĩ về gần

Tác giả: Nguyên Ngọc.

Nguồn bài trích: Tuổi trẻVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

11. Dọc đường / Nguyên Ngọc

Tác giả: Nguyên Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 D419đ] (3). Kho tài liệu: 895.9223 D419đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L