Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quan hệ Việt - Mỹ trong cách mạng tháng Tám: Tài liệu tham khảo\ Trần Hưũ Đính, Lê Trung Dũng

Tác giả: Trần, Hưũ Đính | Lê, Trung Dũng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 Qu105h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 Qu105h.

2. Quá trình hình thành đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia / Lê Trung Dũng. Chủ biên...[và những người khác]

Tác giả: PGS.TS. Lê, Trung Dũng | Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Viện sử học.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.125 Qu100t] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 320.125 Qu100t.

3. Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Ngọc Mão. Chủ biên, Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng Vân Tập 15 - Từ năm 1986 đến năm 2000

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Mão [Chủ biên ] | Lê Trung Dũng | Nguyễn Thị Hồng Vân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữaVật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2017Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7044 L302s] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 959.7044 L302s.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L