Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Not a penny more, not a penny less\ Jeffrey Archer,Phong Lan

Tác giả: Jeffrey Archer | Phong Lan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1996Nhan đề dịch: Không hơn một xu, không kém một xu.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 N435a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 N435a.

2. Shall we tell the President: Tiểu thuyết\ Jeffrey Archer, Thuỷ Minh, Hoàng Hà

Tác giả: Jeffrey Archer | Hoàng, Hà | Thuỷ Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Nhan đề dịch: Bà tổng thống trước họng súng.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Sh103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Sh103l.

3. Tình già: Tập truyện ngắn\ Jeffrey Archer, Thanh Vân

Tác giả: Jeffrey Archer | Thanh Vân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 810 T312g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 810 T312g.

4. Vượt lên hàng đầu\ Jeffrey Archer; Nhật Tâm, Huệ Chi, Trinh Thục dịch

Tác giả: Archer Jeffrey | Huệ Chi [dịch] | Nhật Tâm [dịch] | Trinh Thục [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 V563l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 V563l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L