Tìm thấy 4 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Hà Minh Hiệp

Tác giả: Hà, Minh Hiệp [Chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2019Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.5 S105x] (3). Kho tài liệu: 658.5 S105x.

2. Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 /

Tác giả: Hà, Minh Hiệp.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2020Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.709 D408N] (3). Kho tài liệu: 338.709 D408N.

3. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore / Woon Kin Chung, Loo Ya Lee; Hà Minh Hiệp biên dịch.

Tác giả: Chung, Woon Kin | Lee, Loo Ya.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.910 N114m] (3). Kho tài liệu: 338.910 N114m.

4. Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia / Hà Minh Hiệp

Tác giả: Hà, Minh Hiệp TS.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2022Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9 Ch527đ] (3). Kho tài liệu: 330.9 Ch527đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L