Tìm thấy 498 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tài liệu chống tham nhũng: Thông tin khoa học pháp lý\ Nguyễn Văn Thảo

Tác giả: Nguyễn, Văn Thảo | Bộ Tư Pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 T103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 T103l.

2. Bộ luật hình sự Việt nam thực trạng và phương hướng đổi mới: Thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 B450l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 B450l.

3. Phân tích so sánh hai hệ thống pháp luật: Mỹ và Pháp: thông tin chuyên đề\ Hoàng Thế Liên, Lê Khắc Hải, Đinh Thị Bích Hà

Tác giả: Hoàng, Thế Liên | Đinh, Thị Bích Hà | Lê, Khắc Hải | Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.73 Ph121t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.73 Ph121t.

4. Tập luật lệ về tư pháp: Theo các văn bản đã công bố từ năm 1945 đến ngày 10-7-1957

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tư Pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1957Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.9 T123l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.9 T123l.

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa báo chí với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345 M458s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345 M458s.

6. Giao dịch có bảo đảm và đăng ký tài sản trong pháp luật Việt Nam: Thông tin chuyên đề

Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.04 Gi-108d] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.04 Gi-108d.

7. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 M458s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 M458s.

8. Pháp luật hôn nhân và gia đình: Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.015 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.015 Ph109l.

9. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (tháng 7, 8, 9 năm 1999)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở tư pháp Hà Nội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

10. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Tháng 10, 11, 12 năm 1999

Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở tư pháp thành phố Hà Nội, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

11. Kết quả khảo sát thực địa điều tra xã hội học về hộ gia đình và quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Bộ Tư pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.045 K258q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.045 K258q.

12. Nghiên cưú so sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản: Thông tin khoa học pháp lý

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tư pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.02 Ngh305c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.02 Ngh305c.

13. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội: Tháng 1, 2 và 3-2000

Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở Tư pháp, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

14. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội: Tháng 4, 5 và 6-2000

Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở Tư pháp, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

15. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở Tư pháp, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

16. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân - Những điều cần biết\ Phạm Kim Dung

Tác giả: Phạm, Kim Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.07 B125c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.07 B125c.

17. Những vấn đề cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Vụ Công tác lập pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.0668 Nh556v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.0668 Nh556v.

18. Những vấn đề cơ bản của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Vụ Công tác lập pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 Nh556v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 Nh556v.

19. Những nội dung cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Vụ Công tác lập pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.0684 Nh556n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.0684 Nh556n.

20. Những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2003\ Vụ Công tác lập pháp. Văn phòng Quốc hội

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Vụ Công tác lập pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.043 Nh556n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.043 Nh556n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L