Tìm thấy 324 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đổi mới quản lý vốn đầu tư: Các văn bản pháp quy\ Võ Đình Hảo

Tác giả: Võ, Đình Hảo | Bộ Tài chính. Viện khoa học tài chính - Vụ đầu tư xây dựng cơ bản.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tài chính, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.4 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.4 Đ452m.

2. Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công tác hải quan

Tác giả: Tổng cục hải quan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 354.74 C103c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 354.74 C103c.

3. Thị trường chứng khoán\ Bernad J. Foley, Nguyễn công Nghiệp

Tác giả: Bernad J. Foley | Nguyễn, công Nghiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.642 Th300t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.642 Th300t.

4. Tài sản quốc gia nhà, đất, chế độ quản lý tài chính và thúê

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.3 T103s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.3 T103s.

5. Danh mục sửa đổi, bổ sung biểu thúê xuất khẩu, thúê nhập khẩu: áp dụng từ ngày 1-6-1996

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 D107m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 D107m.

6. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tác giả: Việt Nam. Bộ tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 336.9597 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 336.9597 Đ452m.

7. Những ưu đãi của nhà nước dành cho đầu tư trong nước

Tác giả: Viện nghiên cưú quản lý kinh tế TW.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.092 Nh556ư] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.092 Nh556ư.

8. Những điếu cần biết để thực hiện luật ngân sách Nhà nước\ Đinh Tích Linh

Tác giả: Đinh, Tích Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.034 Nh556đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.034 Nh556đ.

9. Hỏi đáp về thúê giá trị gia tăng

Tác giả: Bộ Tài chính. Tổng cục thúê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 336.2714 H428đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 336.2714 H428đ.

10. Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách nhà nước

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.01 V115b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.01 V115b.

11. Một số kinh nghiệm về cải cách tài chính ở Trung Quốc\ Trương Mộc Lâm, Lưu Nguyên Khánh

Tác giả: Lưu, Nguyên Khánh | Trương, Mộc Lâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332 M458s.

12. Quy định mới về doanh nghiệp công ích tiền lương thu nhập và việc thành lập - giải thể doanh nghiệp nhà nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.067 Qu600đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.067 Qu600đ.

13. Văn bản pháp luật về hải quan (1996-1997)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.056 V115b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.056 V115b.

14. Đổi mới kinh tế Việt Nam - thực trạng và triển vọng\ Đặng Đức Đạm

Tác giả: Đặng, Đức Đạm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.9597 Đ452m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.9597 Đ452m.

15. Các quy định về thúê đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Nhan đề dịch: Regulations of taxation for the foreign invested enterprises or individuals doing business in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.04 C101q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.04 C101q.

16. Quy chế mới về quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.067 Qu600c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.067 Qu600c.

17. Pháp lệnh kế toán và thống kê

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.063 Ph109l] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.063 Ph109l.

18. Chế độ quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 352.2 Ch250đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 352.2 Ch250đ.

19. Lịch trình giảm thúê của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - AFTA

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tài chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 L302t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 L302t.

20. Các văn bản pháp quy hiện hành về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.03 C101v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.03 C101v.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L