Tìm thấy 247 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam\ Đặng Hữu Lộc

Tác giả: Đặng, Hữu Lộc | Ban nghiên cưú lịch sử quân đội thuộc tổng cục chính trị. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.

Ấn bản: In lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 L302s.

2. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Tác giả: Bộ quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt nam.

Ấn bản: In lần thứ hai, có bổ sung và sửa chữaVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 L302s.

3. Bến trần gian: Truyện ngắn chọn lọc cuộc thi tạp chí văn nghệ quân đội 1992-1994

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B254t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B254t.

4. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai

Tác giả: Võ, nguyên Giáp | Hưũ, Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Ch305đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Ch305đ.

5. Doce cuentos peregrinos: Tập truyện ngắn\ Gabrien Gacxia Macket, Nguyễn trung Đức

Tác giả: Gabrien Gacxia Macket | Nguyễn, trung Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Nhan đề dịch: Mười hai truyện phiêu dạt.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 863 D419e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 863 D419e.

6. Điện Biên Phủ: Tài liệu sưu tầm qua các bài báo viết tại mặt trận

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1960Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

7. Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử: Hồi ức\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

8. Vladimir Putin - Đường tới điện Kremli\ Hồng Thanh Quang

Tác giả: Hồng, Thanh Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 947.086 V000l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 947.086 V000l.

9. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ch121d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ch121d.

10. V.Putin - Sự lựa chọn của nước Nga\ Hồng Thanh Quang

Tác giả: Hồng, Thanh Quang.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 947.086 V000p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 947.086 V000p.

11. Trung tướng Nguyễn Bình: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân 2001 - 2004\ Nguyễn Thế Trường, Duy Tường

Tác giả: Nguyễn, Thế Trường | Duy Tường.

Ấn bản: In lần thứ 2Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Tr513t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Tr513t.

12. Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ mới - Việt Nam qua con mắt các nhà báo nước ngoài: Sách giáo khoa

Tác giả: Bộ Ngoại giao. Trung tâm báo chí nước ngoài.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.7 V308n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.7 V308n.

13. Mẹ: Truyện ký\ Trầm Hương

Tác giả: Trầm Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 M200] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 M200.

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh, di sản văn hóa dân tộc

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

15. Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.3 Gi-108d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.3 Gi-108d.

16. Xây dựng Đảng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 X126d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 X126d.

17. Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng\ Trần Văn Trà

Tác giả: Trần, Văn Trà.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 Nh556c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 Nh556c.

18. Giải phẫu một cuộc chiến tranh Việt nam-Mỹ và kinh nghiệm lịch sử hiện đại: Sách tham khảo\ Kolko Gabriel, Nguyễn Tấn Cưu

Tác giả: Kolko Gabriel | Nguyễn, Tấn Cưu.

Ấn bản: In lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.48 Gi-103p] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.48 Gi-103p.

19. Đất trắng: Tiểu thuyết\ Nguyễn Trọng Oánh

Tác giả: Nguyễn, Trọng Oánh.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Đ124t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Đ124t.

20. Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước\ Nguyễn Lương Bích

Tác giả: Nguyễn, Lương Bích.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữaVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 L557s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 L557s.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L