Tìm thấy 183 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thế giới đều là đàn bà\ Lưu đức Hạnh, Lê văn Đình

Tác giả: Lưu, đức Hạnh | Lê, văn Đình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Th250g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Th250g.

2. Mãi mãi là tình yêu: Tiểu thuyết Mỹ\ F.M. Stewart, Đỗ lê Châu, Tôn nữ hụê Chi, Nguyễn ánh Tuyết

Tác giả: F.M. Stewart | Đỗ, lê Châu | Nguyễn, ánh Tuyết | Tôn-nữ, hụê Chi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 M103m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 M103m.

3. Nữ ký giả vào đời: Tiểu thuyết\ Trần Hiệp

Tác giả: Trần Hiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 N550k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 N550k.

4. Câu lạc bộ thượng lưu: Tiểu thuyết\ Katherine Stone, Anh Thư

Tác giả: Katherine Stone | Anh Thư.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 C125l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 C125l.

5. Shall we tell the President: Tiểu thuyết\ Jeffrey Archer, Thuỷ Minh, Hoàng Hà

Tác giả: Jeffrey Archer | Hoàng, Hà | Thuỷ Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Nhan đề dịch: Bà tổng thống trước họng súng.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Sh103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Sh103l.

6. Trái tim trong túi: Tiểu thuyết\ Christine Aventin, Giáng Vân

Tác giả: Christine Aventin | Giáng Vân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 849 Tr103t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 849 Tr103t.

7. Hạnh phúc là một lựa chọn\ Barry Neil Kaufman, Bản Quyên

Tác giả: Barry Neil Kaufman | Bản Quyên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 616.85 H107p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 616.85 H107p.

8. Một lần chưa đủ!: Tiểu thuyết\ Jacqueline Susann, Anh Thư

Tác giả: Jacqueline Susann | Anh Thư.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1996Nhan đề dịch: Once is not enough!.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 M458l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 M458l.

9. Giang Thanh toàn truyện - Hồng đô nữ hoàng\ Diệp Vĩnh Liệt, Vũ Kim Thoa

Tác giả: Diệp, Vĩnh Liệt | Vũ, Kim Thoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.05 Gi-106t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.05 Gi-106t.

10. Mười năm bước tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (1985-1995): Hội thảo khoa học\ Lê Thi, Đỗ thị Bình

Tác giả: Đỗ, thị Bình | Lê, Thi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.409 M558n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.409 M558n.

11. Anh và em, và...: 111 lời giải đáp về tình yêu hôn nhân và đời sống lứa đôi\ Vũ Đình Bình

Tác giả: Vũ, Đình Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.8 A107v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.8 A107v.

12. Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam\ Lê Thi

Tác giả: Lê, Thi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.85 V103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.85 V103t.

13. Chỉ còn lại hai người\ SandraBrown, Nhật Tân

Tác giả: SandraBrown | Nhật Tân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Ch300c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Ch300c.

14. Thôi thúc\ CatherineCoulter, Văn Hòa, Kim Thuý

Tác giả: CatherineCoulter | Kim Thuý | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Th452t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Th452t.

15. Cổ án Trung Hoa\ Châu Phu, Lê Bầu

Tác giả: Châu Phu | Lê, Bầu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.092 C450a] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.092 C450a.

16. Phụ nữ và bình đẳng giới trong đổi mới ở Việt Nam\ Lê Thi

Tác giả: Lê, Thi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1998Nhan đề dịch: Women and gender equality in Doi moi in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.4 Ph500n] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.4 Ph500n.

17. Những người giàu: Tiểu thuyết\ Susan Howatch, Lê Nguyệt áng

Tác giả: Susan Howatch | Lê, Nguyệt áng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Nh556n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Nh556n.

18. Trở về\ Tiểu Thạch, Lê Bầu

Tác giả: Tiểu Thạch | Lê, Bầu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 Tr460v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 Tr460v.

19. Tìm hiểu các tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia đình và các tôi phạm đối với người chưa thành niên: Biên soạn theo Bộ luật hình sự 1999 và những tài liệu mới nhất\ Nguyễn Ngọc Điệp

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Điệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.016 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.016 T310h.

20. Lao động nữ di cư tự do nông thôn-thành thị\ Hà Thị Phương Tiến, Hà Quang Ngọc

Tác giả: Hà, Thị Phương Tiến | Hà, Quang Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.4 L108đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.4 L108đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L