Tìm thấy 41 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kinh doanh hiện đại\ David J. Rachaman, Michael H. Mescon, Nguyễn Trọng Thể

Tác giả: David J. Rachaman | Michael H. Mescon | Nguyễn, Trọng Thể.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1995Nhan đề dịch: Business today.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 K312d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 K312d.

2. Về mô hình quản lý kinh tế ở Việt Nam\ Ngô đình Giao

Tác giả: Ngô, đình Giao.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 V250m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 V250m.

3. Các hệ thống thực hành và sửa chữa máy vi tính\ Stuart M. Ascer, Vincent Y. Stigliano, Richard F. Banrenburg, Bùi xuân Toại

Tác giả: Stuart M. Ascer | Bùi, xuân Toại | Richard F. Banrenburg | Vincent Y. Stigliano.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 004 C101h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 004 C101h.

4. Cẩm nang để khởi sự doanh nghiệp: Quy trình từng bước cho những người lần đầu làm nghiệp chủ\ Stephen C. Harper, Nguyễn mạnh Quân

Tác giả: Stephen C. Harper | Nguyễn, mạnh Quân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 C120n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 C120n.

5. Quản trị kinh doanh tinh giản\ Eliza G.C. Collins, Mary Anne Devanna, Vũ Thiếu, Nguyễn nguyệt Nga, Lê Kiều

Tác giả: Eliza G.C. Collins | Lê, Kiều | Mary Anne Devanna | Nguyễn, nguyệt Nga | Vũ, Thiếu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.007 Qu105t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.007 Qu105t.

6. Những vấn đề cốt yếu của quản lý\ Harold Koontz, Cyril O'donnell, Heinz Weihrich

Tác giả: Harold Koontz | Cyril O'donnell | Heinz Weihrich.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 Nh556v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 Nh556v.

7. Về nền hành chính nhà nước Việt Nam: Những kinh nghiệm xây dựng và phát triển

Tác giả: Học viện hành chính quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 351.597 V250n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 351.597 V250n.

8. Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử\ Nguyễn Hoàng Phương

Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1972Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 530 L600t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 530 L600t.

9. Quản lý khoa học và công nghệ: Tài liệu tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 609.597 Qu105l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 609.597 Qu105l.

10. Đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam\ Nguyễn Đình Hương

Tác giả: Nguyễn, Đình Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.6 Đ452m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 338.6 Đ452m.

11. Kiến thức phổ thông: Sách lịch 1998 (Almanach)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 001.2 K305t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 001.2 K305t.

12. Văn bản pháp quy: Tài liệu nghiệp vụ quản lý khoa học và kỹ thuật

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước, 1989Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.597 V115b] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.597 V115b.

13. Bão và phòng chống bão\ Nguyễn Đức Ngữ

Tác giả: Nguyễn, Đức Ngữ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 1988Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 245.2 B108v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 245.2 B108v.

14. Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam\ Lê Xuân Bá

Tác giả: Lê, Xuân Bá | Viện nghiên cứu quản lý KTTW.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.0415 S550h] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.0415 S550h.

15. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở Việt Nam\ Lê Đăng Doanh

Tác giả: Lê, Đăng Doanh | Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 609.597 Đ452m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 609.597 Đ452m.

16. Khoa học và công nghệ Việt Nam: Các công trình và sản phẩm được giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 600 Kh401h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 600 Kh401h.

17. Kinh tế Việt Nam 2004: Sách tham khảo\ Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương

Tác giả: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 K312t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 K312t.

18. Cán bộ quản lý sản xuất công nghiệp

Tác giả: Đỗ, Văn Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.02 C105b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.02 C105b.

19. Hỗn độn và hài hoà\ Trịnh Xuân Thuận

Tác giả: Trịnh, Xuân Thuận | Nguyễn, Thanh Phương | Phạm, Văn Thiều.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 113.8 H454đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 113.8 H454đ.

20. Cách làm ra lợi nhuận lớn: Những quy tắc đầu tư chứng khoán mới\ Nguyễn Quang Diệu

Tác giả: Nguyễn, Quang Diệu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.632 C102l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.632 C102l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L