Tìm thấy 262 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Luật cư trú và các quy định mới về đăng ký, quản lý cư trú hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu và chứng minh nhân dân

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.083 L504c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.083 L504c.

2. 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ\ Steven S. Little; Phương Thảo, Thanh Hương dịch, Lê Duy Hiếu hiệu đính

Tác giả: Little Steven S | Lê, Duy Hiếu [hiệu đính] | Phương Thảo [dịch] | Thanh Hương [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.02 B112n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.02 B112n.

3. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.7 D107m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382.7 D107m.

4. Luật khiếu nại tố cáo - Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.053 L504k] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.053 L504k.

5. Hình phạt tử hình trong luật quốc tế

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.077 H312p] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 345.077 H312p.

6. Các quy định mới nhất về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tác giả: Lê, Hoàng Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 C101q.

7. Luật giao thông đường bộ và quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính: Có hiệu lực từ 20 - 05 - 2010

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.597 L504g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.597 L504g.

8. Luật doanh nghiệp và các quy định mới về đăng ký kinh doanh, hướng dẫn chi tiết thành lập doanh nghiệp: theo nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Thông tư số 14/2010/TT-BKH

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.065 L504d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.065 L504d.

9. Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Ngh250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Ngh250t.

10. Săn đuổi

Tác giả: Cusler Clive | Jack Du Brul | Phạm, Đăng Phụng [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 S115đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 S115đ.

11. Băng cháy

Tác giả: Cussler Clive | Paul Kemprecos | Phạm, Đăng Phụng [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 B116c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 B116c.

12. Cuồng Vọng

Tác giả: Cussler Clive | Phạm, Đăng Phụng [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 C518v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 C518v.

13. Luật 101. Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ

Tác giả: Jay M. Feinman | Nguyễn, Đăng Dung [hiệu đính] | Nguyễn, Hồng Tâm [dịch] | Nguyễn, Thị Thanh [dịch] | Trần, Quang Hồng [dịch] | Vũ, Công Giao [hiệu đính].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 349.73 L504m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 349.73 L504m.

14. 100 câu chuyện về mưu lược trong chính trị - quân sự và đời sống

Tác giả: Quách Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 158.1 M458t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 158.1 M458t.

15. 100 tác gia và tác phẩm kinh điển

Tác giả: Quách Thành | Tiến Thành [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 028.1 M458t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 028.1 M458t.

16. Hỏi - đáp pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.01 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.01 H428đ.

17. Tìm hiểu pháp luật dành cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 340.09 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 340.09 T310h.

18. Góp bàn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam

Tác giả: Bùi, Ngọc Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.03 G434b] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.03 G434b.

19. Những hướng dẫn thiết thực về xây dựng hiến pháp

Tác giả: Bockenforde Markus | Nora Hedling | Winluck Wahiu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 Nh556h] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 Nh556h.

20. Giải mã kinh tế Trung Quốc: Interpreting China's Economy

Tác giả: Chow Gregory C | Nguyễn, Thị Thu Hương [dịch] | Trịnh, Hoàng Kim Phượng [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 Gi-103m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 Gi-103m.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L