Tìm thấy 144 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. M&A Mua lại công ty: mười bước thông minh dẫn tới thành công: Smarter Acquisitions ten steps to successful deals\ David Sadtler, David Smith, Andrew Campbell

Tác giả: David Sadtler, David Smith, Andrew Campbell | Andrew Campbell | David Smith.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.162 M000a] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.162 M000a.

2. Văn hoá phồn thực Việt Nam

Tác giả: Lý, Khắc Cung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí , 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 398.09 V115h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 398.09 V115h.

3. Phan Bôi - Hoàng Hữu Nam: Nhà trí thức cách mạng

Tác giả: Hoàng, Minh Nhân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ph105b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ph105b.

4. Chiến tranh Việt Nam nhìn từ phía bên kia

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ch305t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ch305t.

5. Từ điện kính thiên Triều Lê đến tổng hành dinh thời đại Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan, Duy Kha.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.731 T550đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.731 T550đ.

6. Tiếng Việt trong tiếp xúc ngôn ngữ từ giữa thế kỷ XX: Le Vietnamien en contact linguistique depuis la deuxìeme moitíe du XXe sìecle

Tác giả: Vương Toàn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí , 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 495.922 T306v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 495.922 T306v.

7. Quản lý nhà nước về gia đình: Lý luận và thực tiễn

Tác giả: Lê, Thị Quý [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.85 Qu105l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.85 Qu105l.

8. Tin tức trái đất phẳng: Một phóng viên phơi bày sự sai lệch và luận điệu tuyên truyền của báo chí toàn cầu

Tác giả: Davies Nick | Nguyễn, Thị Hiền Thảo [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.4 T311t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.4 T311t.

9. Vườn thú người

Tác giả: Morris Desmond | Vương, Ngân Hà [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 156 V560t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 156 V560t.

10. Xây dựng con người, xây dựng xã hội học tập

Tác giả: Phạm, Tất Dong | Đào, Hoàng Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.43 X126d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.43 X126d.

11. Phát triển giáo dục, hướng tới một xã hội học tập

Tác giả: Phạm, Tất Dong | Đào, Hoài Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.9 Ph110t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 370.9 Ph110t.

12. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn, Thuỷ Trường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 Đ250h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 Đ250h.

13. Đời thợ: Tập kịch bản hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Cục Văn hóa cơ sở.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí , 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9222 Đ462t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9222 Đ462t.

14. Rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng

Tác giả: Bùi, Ngọc Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 808.5 R203l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 808.5 R203l.

15. Almanac người cao tuổi

Tác giả: Phạm, Minh Thảo [iên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.26 A103m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.26 A103m.

16. Nhà Mạc và Họ Mạc - Ý chí và mục tiêu chiến lược

Tác giả: Phan, Đăng Nhật.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7027 Nh100m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7027 Nh100m.

17. Quy định về lập di chúc và thừa kế theo pháp luật hiện hành

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.05 Qu600đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.05 Qu600đ.

18. Nghệ thuật đàm phán

Tác giả: Trần, Đức Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658.4 Ngh250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658.4 Ngh250t.

19. Xã hội học tập học suốt đời và các kỹ năng tự học

Tác giả: Nguyễn, Cảnh Toàn | Lê, Hải Yến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí , 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 374 X100h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 374 X100h.

20. Thẩm định dự án đầu tư: Quy trình thực hiện và tình huống thực hành: Sách chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn, Đức Trung [chủ biên] | Nguyễn, Kim Anh [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.6 Th120đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 332.6 Th120đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L