Tìm thấy 4494 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cái dũng của thánh nhân\ Nguyễn duy Cần

Tác giả: Nguyễn, duy Cần.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Tháp: Tổng hợp Đồng tháp, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 646.7 C103d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 646.7 C103d.

2. Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam\ Tân Việt

Tác giả: Tân Việt.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390.09 M458t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390.09 M458t.

3. Lịch sử phát triển văn hóa-văn minh nhân loại\ Nguyễn Văn Lương

Tác giả: Nguyễn, Văn Lương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909.0982 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909.0982 L302s.

4. Hà nội qua những năm tháng\ Nguyễn Vinh Phúc

Tác giả: Nguyễn, Vinh Phúc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.731 H100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.731 H100n.

5. Brunei (Negara Brunei Darussalam) đất nước đang vươn mình\ Dương lan Hải

Tác giả: Dương, lan Hải.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.55 Br512e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.55 Br512e.

6. Inđônêxia những chặng đường lịch sử\ Ngô văn Doanh

Tác giả: Ngô, văn Doanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.8 I-311đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.8 I-311đ.

7. Sốc văn hóa Mỹ: Sách tham khảo\ Esther Wanning, Nguyễn hạnh Dung, Bùi đức Thược

Tác giả: Esther Wanning | Bùi, đức Thược | Nguyễn, hạnh Dung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 S451v] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 S451v.

8. Các vùng văn hóa Việt Nam\ Đinh gia Khánh, Cù huy Cận

Tác giả: Cù, huy Cận | Đinh, gia Khánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 C101v.

9. Chấn hưng các vùng và tiểu vùng văn hóa ở nước ta hiện nay\ Huỳnh khái Vinh, Nguyễn thanh Tuấn

Tác giả: Huỳnh, khái Vinh | Nguyễn, thanh Tuấn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306 Ch121h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306 Ch121h.

10. Tiếp cận tín ngưàng dân dã Việt Nam\ Nguyễn minh San

Tác giả: Nguyễn, minh San.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 200.9597 T307c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 200.9597 T307c.

11. Năm mươi năm đề cương về văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 N114m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 N114m.

12. Hồ sơ văn hóa Mỹ\ Hưũ Ngọc

Tác giả: Hưũ Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1995Nhan đề dịch: A file on American culture.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.0973 H450s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.0973 H450s.

13. Trung quốc thành tưụ và triển vọng

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Tr513q.

14. Trạch cát thần bí: Nghiên cưú tâm lý và tập tục cầu cát truyền thống\ Lưu đạo Siêu, Chu vĩnh ích

Tác giả: Lưu, đạo Siêu | Chu, vĩnh ích.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.0951 Tr102c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.0951 Tr102c.

15. Những thành công và những thất vọng về phát triển trong thế giới thứ ba: Tài liệu tham khảo nội bộ, phác thảo lịch sử một sự phát triển tồi\ Olivier de Solages,Nguyễn Trọng Thụ

Tác giả: Olivier de Solages | Nguyễn, Trọng Thụ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 303.4 Nh556t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 303.4 Nh556t.

16. Nghị định số 87-CP của chính phủ; Chỉ thị 814-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 88-CP của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh loại trừ một số tệ nạn xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.09 Ngh300đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.09 Ngh300đ.

17. Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Nhan đề dịch: International conventions on environmental protection.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.046 C101c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.046 C101c.

18. Quyền mưu thần bí: Phân tích và phê bình quyền mưu học truyền thống\ Triệu quốc Hoa, Lưu quốc Kiến

Tác giả: Triệu, quốc Hoa | Lưu, quốc Kiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 181 Qu603m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 181 Qu603m.

19. Bí ẩn của phong thuỷ: Nghiên cưú và phê phán thuật xem tướng địa truyền thống\ Vương Ngọc Đức

Tác giả: Vương, Ngọc Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 133.3337 B300â] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 133.3337 B300â.

20. Đạo Mẫu ở Việt Nam\ Ngô Đức Thịnh

Tác giả: Đỗ, Đức Thịnh | Viện nghiên cưú văn hóa dân gian.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 398.209 Đ108m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 398.209 Đ108m.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L