Tìm thấy 184 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam\ Đặng Hữu Lộc

Tác giả: Đặng, Hữu Lộc | Ban nghiên cưú lịch sử quân đội thuộc tổng cục chính trị. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.

Ấn bản: In lần thứ tư, có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 L302s] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 L302s.

2. Những chặng đường lịch sử\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Nh556c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Nh556c.

3. Chiến đấu trong vòng vây: Hồi ức\ Võ nguyên Giáp, Hưũ Mai

Tác giả: Võ, nguyên Giáp | Hưũ, Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Ch305đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Ch305đ.

4. Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt nam ở nước ngoài: Pháp lệnh này đã được UBTVQH thông qua ngày 2-12-1993 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1994

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 341.3 Ph109l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 341.3 Ph109l.

5. American Foreign Policy: A Search for Security\ Henry T. Nash

Tác giả: Henry T. Nash.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Chicago: The Dorsey Press, 1985Nhan đề dịch: Chính sách đối ngoại mỹ : Một sự điều tra về an ninh.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.73 A104e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.73 A104e.

6. Military and veterans code annotated of the state of California

Vật mang tin: book Book Xuất bản: California: Bancroft-Whitney, 1970Nhan đề dịch: Bộ luật về quân đội và cưụ chiến binh của bang California có chú giải.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 M309-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 M309-i.

7. Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt nam: Pháp lệnh này đã được UBTVQH9 thông qua ngày 23-8-1993

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 341.33 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 341.33 Ph109l.

8. Sức mạnh về chiến lược trên biển của Trung Quốc những chính sách hiện đại hóa quân sự trong thời đại hạt nhân: Sách tham khảo\ John Wilson Lewis, Xua Litai, Lê hồng Phục

Tác giả: John Wilson Lewis | Lê, hồng Phục | Xua Litai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 S552m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 S552m.

9. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam: Luật này đã được QHKX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12-1999 và có hiệu lực từ 1-4-2000

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.01 L504s] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.01 L504s.

10. Nhân tố văn hóa trong truyền thống quân sự Việt Nam\ Nguyễn Thế Vị

Tác giả: Nguyễn, Thế Vị.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 Nh121t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.009 Nh121t.

11. Phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam. T1-2-3\ Phan Hoàng

Tác giả: Phan Hoàng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Trẻ, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 Ph431v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.009 Ph431v.

12. Yeltsin và các tướng lĩnh\ Victor Baranets, Lê Văn Thắng, Đinh Thị Hồng Biên

Tác giả: Victor Baranets | Đinh, Thị Hồng Biên | Lê, Văn Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Y601l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Y601l.

13. Lê Nin toàn tập\ V.I. Lê Nin

Tác giả: V.I. Lê Nin.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Moscow: Tiến Bộ, 1979Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.43 L250n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.43 L250n.

14. Đại thắng mùa xuân 1975 - Nguyên nhân và bài học

Ấn bản: In lần thứ 2Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 Đ103t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 Đ103t.

15. Đường chiến đấu: Hồi ký\ Phạm Hoài Chương

Tác giả: Phạm, Hoài Chương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 Đ561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 Đ561c.

16. Nửa thế kỷ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng\ Đoàn Khuê

Tác giả: Đoàn Khuê.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355 N551t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355 N551t.

17. 22 tác giả quân đội: chuyện đời, chuyện nghề\ Chi Phan

Tác giả: Chi Phan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 H103m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 H103m.

18. Bộ đội Cụ Hồ một hình ảnh đẹp con người Việt Nam trong thời đại mới\ Đặng Vũ Hiệp

Tác giả: Đặng, Vũ Hiệp.

Ấn bản: tái bản có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.3 B450đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.3 B450đ.

19. Anh hùng trên chín tầng mây: Tập truyện - Giải thưởng văn học 1994-1995 do Ban Văn học Quốc phòng - An ninh Hội Nhà văn Việt Nam tặng thưởng\ Lê Thành Chơn

Tác giả: Lê, Thành Chơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 A107h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 A107h.

20. Tư tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930-1945\ Lê Văn Thái

Tác giả: Lê, Văn Thái.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L