Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A federal republic: Australia's constitutional system of Government\ Brian Galligan

Tác giả: Brian Galligan.

Ấn bản: xb.lần thứ nhấtVật mang tin: book Book Xuất bản: Cambridge: Cambridge University, 1995Nhan đề dịch: Một nước cộng hòa liên bang : Hệ thống chính quyền theo hiến pháp của úc.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.1 A100f] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.1 A100f.

2. Lịch sử lập hiến Việt Nam\ Thái Vĩnh Thắng

Tác giả: Thái, Vĩnh Thắng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L302s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L302s.

3. Lê nin toàn tập\ V.I. Lê nin

Tác giả: V.I. Lê nin.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Moscow: Tiến Bộ, 1977Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.43 L250n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.43 L250n.

4. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh\ Bùi Ngọc Sơn

Tác giả: Bùi, Ngọc Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

5. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh\ Bùi Ngọc Sơn

Tác giả: Bùi, Ngọc Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 T550t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 T550t.

6. Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Tác giả: Phan, Đăng Thanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.029 T550t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.029 T550t.

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946 - 1969)

Tác giả: Văn, Thị Thanh Mai.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 Ch500t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.597 Ch500t.

8. Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: sách chuyên khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 M458s.

9. Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Quang Minh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 Qu600t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 Qu600t.

10. Lịch sử lập hiến cách mạng Việt Nam

Tác giả: Phan, Đăng Thanh | Trương, Thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.029 L302s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.029 L302s.

11. Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á

Tác giả: Phan, Đăng Thanh | Trương, Thị Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 L557s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 L557s.

12. Les Grandes décesions du conscil constitutionnel (Những quyết định lớn của Hội đồng Lập hiến)\ Louis Favoreu

Tác giả: Favoreu Louis | Loic Philip.

Ấn bản: in lần thứ sáuVật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Sirey, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.02 Gr105d] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.02 Gr105d.

13. Vương quốc Campuchia: Tư liệu quốc tế

Nguồn bài trích: Quốc tếVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

14. Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh về một bản hiến pháp dân chủ

Tác giả: Trần, Ngọc Đường.

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

15. Quy trình lập hiến trong nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Quang Minh.

Nguồn bài trích: Nhà nước & pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

16. Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy Nhà nước

Nguồn bài trích: Công lýVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

17. Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Nhân dân là chủ thể của quyền lập hiến

Tác giả: Nguyễn, Khánh.

Nguồn bài trích: Đại đoàn kếtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Hiến pháp năm 2013 - Bước tiến mới về kĩ thuật lập hiến

Tác giả: Trần, Thị Vượng.

Nguồn bài trích: Luật họcVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Lập hiến trong cách tiếp cận so sánh

Tác giả: Bùi, Ngọc Sơn.

Nguồn bài trích: Nhà nước và pháp luậtVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Sự tham gia của nhân dân vào quy trình lập hiến: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam/ Viện chính sách công và pháp luật

Tác giả: Viện chính sách công và pháp luật.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.597 S550t] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 328.597 S550t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L