Tìm thấy 537 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nguyễn Công Trứ\ Vũ ngọc Khánh

Tác giả: Vũ, ngọc Khánh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ng527c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ng527c.

2. Tạ Quang Bưủ nhà trí thức yêu nước và cách mạng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 T100q] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 T100q.

3. Những bước thăng trầm của các nhân vật ở Trung Nam Hải: Ký sự lịch sử về cách mạng văn hóa ở Trung Quốc 1966-1976\ Hán Tử, Phong Đảo

Tác giả: Hán Tử | Phong Đảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Nh556b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Nh556b.

4. Bốn mươi hai đời tổng thống Hoa kỳ\ William A. Degregorio , Nguyễn hoàng Điệp, Long Bằng, Lê phương An, Trịnh thục Hằng

Tác giả: William A. Degregorio | Lê, phương An | Long Bằng | Nguyễn, hoàng Điệp | Trịnh, thục Hằng.

Ấn bản: Tái bản tại Mỹ lần thứ 4Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1995Nhan đề dịch: The complete book of U.S Presidents.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 B454m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 B454m.

5. The international who's who 1994-1995

Ấn bản: xb.lần thứ 58Vật mang tin: book Book Xuất bản: London: Europa, 1994Nhan đề dịch: Các danh nhân quốc tế 1994-1995.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 658 I-311t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 658 I-311t.

6. Who's who in the people's republic of China\ Wolfgang Bartke

Tác giả: Wolfgang Bartke.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Germany: Saur, 1991Nhan đề dịch: Danh nhân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 920.051 Wh400s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 920.051 Wh400s.

7. The international year book and statement's who's who 1989

Vật mang tin: book Book Xuất bản: United States of America: LOC, 1989Nhan đề dịch: Sách tra cưú về quốc tế và các danh nhân năm 1989.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 309.05 I-311t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 309.05 I-311t.

8. Địa chí văn hóa dân gian Thăng Long-Đông đô-Hà Nội\ Đinh Gia Khánh, Trần Tiến

Tác giả: Đinh, Gia Khánh | Trần, Tiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sở Văn hóa và Thông tin Hà nội, 1991Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 915.9731 Đ301c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 915.9731 Đ301c.

9. Who's who in Australia 1996

Ấn bản: xb.lần thứ 32Vật mang tin: book Book Xuất bản: Victoria: Information Australia, 1996Nhan đề dịch: Những nhân vật nổi tiếng ở úc năm 1996.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 920.094 Wh400s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 920.094 Wh400s.

10. Mười vị đại tướng Trung Quốc - những điều chưa biết\ Hà Minh Di, Phong Đảo

Tác giả: Hà, Minh Di | Phong Đảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 M558v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 M558v.

11. Chu ân Lai - cuộc đời thủ tướng: Sách tham khảo\ Matsumôtô Kazuô, Nguyễn duy Phú

Tác giả: Matsumôtô Kazuô | Nguyễn, duy Phú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.05 Ch500â] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.05 Ch500â.

12. Đặng Tiểu Bình ba lần vào ra trung nam hải\ Lý Kiện, Thái Nguyễn bạch Liên

Tác giả: Lý Kiện | Thái-Nguyễn, bạch Liên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.05 Đ116t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.05 Đ116t.

13. Giang Thanh toàn truyện - Hồng đô nữ hoàng\ Diệp Vĩnh Liệt, Vũ Kim Thoa

Tác giả: Diệp, Vĩnh Liệt | Vũ, Kim Thoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951.05 Gi-106t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951.05 Gi-106t.

14. Hai mươi tám ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Quốc\ Thái Nguyễn Bạch Liên

Tác giả: Thái-Nguyễn, Bạch Liên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Minh Hải: NXB. Mũi Cà mau, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 H103m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 H103m.

15. Mao Trạch Đông và ba mươi tướng soái nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Sách tham khảo\ Tề Bằng Phi, Vương Tiến, Lê Tịnh

Tác giả: Tề, Bằng Phi | Lê, Tịnh | Vương Tiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 M108t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 M108t.

16. Trương Xuân Kiều - nhân vật số 2 trong lũ bốn tên\ Diệp Vĩnh Liệt, Vũ Kim Thoa

Tác giả: Diệp, Vĩnh Liệt | Vũ, Kim Thoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Tr561x] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Tr561x.

17. Phạm Thận Duật sự nghiệp văn hóa - sứ mệnh Cần Vương

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7092 Ph104t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7092 Ph104t.

18. Trạng Trình: Truyện danh nhân\ Nguyễn Nghiệp

Tác giả: Nguyễn, Nghiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.702 Tr106t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.702 Tr106t.

19. Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Phan Châu Trinh\ Đỗ Thị Hòa Hới

Tác giả: Đỗ, Thị Hòa Hới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.531 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.531 T310h.

20. Nguyễn Đổng Chi - Người miệt mài tìm kiếm các giá trị văn hóa dân tộc

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9221 Ng527đ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9221 Ng527đ.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L