Tìm thấy 704 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS): Pháp lệnh này đã được UBTVQH9, thông qua ngày 31-05-1995 và có hiệu lực từ 01-08-1995

Tác giả: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.043 Ph109l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.043 Ph109l.

2. Hệ thống các văn bản pháp luật về chính sách, chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.04 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.04 H250t.

3. Một số văn kiện của TW Đảng và Chính phủ về công tác khoa giáo (từ tháng 1/1983 - 6/1995)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 M458s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 M458s.

4. Pháp luật về quảng cáo và nhãn hiệu thương phẩm tại Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Nhan đề dịch: Legal Documents on Advertisment and Trademarks in Vietnam.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.082 Ph109l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.082 Ph109l.

5. Các văn bản pháp luật về bảo hiểm

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.086 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.086 C101v.

6. Sống ở Hoa kỳ: Sách tham khảo\ Alison Lanier

Tác giả: Alison Lanier.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 S455ơ] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 S455ơ.

7. Vấn đề nghèo ở Việt Nam: Tài liệu lưu hành nội bộ

Tác giả: Công ty Aduki.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 339.46 V121đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 339.46 V121đ.

8. Social security handbook 1995

Ấn bản: xb.lần thứ 12Vật mang tin: book Book Xuất bản: Beman, 1995Nhan đề dịch: Sổ tay an toàn xã hội 1995.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.03 S419-i] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.03 S419-i.

9. The state of health atlas: A pluto project\ Judith Mackay

Tác giả: Judith Mackay.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Simon, 1993Nhan đề dịch: Tình hình bản đồ y tế : một dự án sao Diêm vương.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 610.6 St110e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 610.6 St110e.

10. La réforme du système de santé - la Nouvelle - Calédonie, un exeple ?\ Jean-Yves Chamard,Jean-Pierre Foucher

Tác giả: Jean-Yves Chamard | Jean-Pierre Foucher.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Reprotechnique service, 1996Nhan đề dịch: Cải cách hệ thống y tế - Nouvelle - Calédonie là một ví dụ ? : Báo cáo của Uỷ ban về văn hóa QH Pháp.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 362.11 R201-o] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 362.11 R201-o.

11. Pour une nouvelle stratégie mondiale contre le sida\ Bernard Debré

Tác giả: Bernard Debré.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Automédon, 1996Nhan đề dịch: Vì một chiến lược toàn cấu mới chống bệnh SIDA : Báo cáo của Uỷ ban về văn hóa QH Pháp.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 616.8 P435r] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 616.8 P435r.

12. Code de la sécurité sociale

Ấn bản: xb.lần thứ 19Vật mang tin: book Book Xuất bản: Paris: Dalloz, 1992Nhan đề dịch: Luật an toàn xã hội và tương trợ.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

13. Human development report 1991

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1991Nhan đề dịch: Báo cáo về sự phát triển nhân loại năm 1991.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 331.11 H511a] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 331.11 H511a.

14. Comparative public policy: The politics of social choice in America, Europe, and Japan\ Arnold J.Heidenheimer

Tác giả: Arnold J.Heidenheimer.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: St.Martin, 1990Nhan đề dịch: So sánh chính sách công cộng : Quan điểm chính trị về sự lựa chon xã hội ở châu Mỹ, châu âu và Nhật bản.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 309.2 C429p] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 309.2 C429p.

15. The new book of world rankings\ George Thomas Kerian

Tác giả: George Thomas Kerian.

Ấn bản: xb.lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: New York: Facts on file, 1991Nhan đề dịch: Sách mới về hạng bậc thế giới.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7012 N207b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7012 N207b.

16. The State of the world's children 1991

Tác giả: UNICEF.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1990Nhan đề dịch: Tình trạng của trẻ em trên thế giới 1991.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 362.7 St110e] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 362.7 St110e.

17. Acts of the Australian Parliament 1901-1973

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Canberra: Australian Government, 1975Nhan đề dịch: Các điều luật của Quốc hội úc 1901-1973.Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

18. Acts of the Australian Parliament 1901-1973

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Canberra: Australian Government, 1975Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 328.94 A101t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 328.94 A101t.

19. Health and safety code annotated of the state of California

Vật mang tin: book Book Xuất bản: California: Bancroft-Whitney, 1990Nhan đề dịch: Bộ luật về sức khỏe và an toàn của bang California, có chú giải.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 344.04 H200l] (13). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 344.04 H200l.

20. Welfare and institutions code annotated of the state of California: Adopted May 25, 1937 with amendments through the 1984 session of the 1983-1984 legislature

Vật mang tin: book Book Xuất bản: California: Bancroft-Whitney, 1988Nhan đề dịch: Bộ luật về phúc lợi và các hội từ thiện của bang California, có chú giải.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 361.14 W201f] (7). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 361.14 W201f.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L