Tìm thấy 113 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành. Tập 1

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Ph109l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Ph109l.

2. Những văn bản pháp luật về giải quyết các khiếu kiện hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Nh556v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Nh556v.

3. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ấn bản: xb.lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101q] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101q.

4. Văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu kiện hành chính: Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam (tập 3)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 V115b] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 V115b.

5. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Ph109l.

6. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Tác giả: Bộ Tư pháp. Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Ph109l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Ph109l.

7. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Song ngữ Việt-Anh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Nhan đề dịch: Ordinance on the handling of violations of administrative regulations.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Ph109l] (8). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Ph109l.

8. Xử lý vi phạm hành chính: Văn bản mới nhất\ Huỳnh Minh Nhị

Tác giả: Huỳnh, Minh Nhị.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 X550l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 X550l.

9. Hệ thống các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 H250t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 H250t.

10. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính: Tủ sách pháp luật phổ thông

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.066 H428đ] (6). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.066 H428đ.

11. Tìm hiểu quy định pháp luật về mức xử phạt vi phạm hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 T310h.

12. Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002\ Bộ Tư pháp.Viện nghiên cứu khoa học pháp lý

Tác giả: Bộ tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 B312l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 B312l.

13. Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh và các quy định có liên quan

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.07 Ngh300đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.07 Ngh300đ.

14. Các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính\ Vụ Pháp luật hình sự, hành chính. Bộ Tư pháp

Tác giả: Bộ Tư pháp. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101v] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101v.

15. Hỏi đáp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tác giả: Phùng, Văn Ngân [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 343.094 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 343.094 H428đ.

16. Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.066 H250t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.066 H250t.

17. 527 câu hỏi và trả lời về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 N114t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 N114t.

18. Các quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 C101q] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 C101q.

19. Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực xã hội\ Nguyễn Quang Thái. Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Quang Thái.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.06 Ph109l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.06 Ph109l.

20. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình\ Phạm Trọng Cường

Tác giả: Phạm, Trọng Cường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Tư pháp, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 346.015 X550p] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 346.015 X550p.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L