Tìm thấy 120 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Lịch sử phát triển văn hóa-văn minh nhân loại\ Nguyễn Văn Lương

Tác giả: Nguyễn, Văn Lương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909.0982 L302s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909.0982 L302s.

2. Tạo dựng một nền văn minh mới - chính trị của làn sóng thứ ba: Sách tham khảo\ Alvin Toffler, Heidi Toffler, Chu tiến ánh

Tác giả: Alvin Toffler | Chu, tiến ánh | Heidi Toffler.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Nhan đề dịch: Creating a new civilzation - politics of the third wave.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 303.46 T108d] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 303.46 T108d.

3. Đợt sóng thứ ba: Sách tham khảo nội bộ\ Alvin Toffler, Phan Ngọc, Nguyễn Lộc

Tác giả: Alvin Toffler | Nguyễn, Lộc | Phan Ngọc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.973 Đ467s] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.973 Đ467s.

4. Chủng tộc và lịch sử: Kèm theo sự nghiệp của Claude Lévi-Strauss của Jean Pouillon\ Claude Lévi-Strauss, Huyền Giang

Tác giả: Claude Lévi-Strauss | Huyền Giang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 305.8 Ch513t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 305.8 Ch513t.

5. Bàn về văn hiến Việt Nam: Tập tuyển chọn. Nhân dịp giáo sư Vũ Khiêu tròn 80 tuổi\ Vũ Khiêu

Tác giả: Vũ Khiêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7 B105v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7 B105v.

6. Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa nhân loại\ Phạm Minh Hạc

Tác giả: Phạm, Minh Hạc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.095 Ph110t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.095 Ph110t.

7. Các nền văn minh vĩ đại\ Nguyễn Văn Khang, Đặng Thị Hạnh

Tác giả: Đặng, Thị Hạnh | Nguyễn, Văn Khang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 C101n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 C101n.

8. Những cấu trúc sinh hoạt thường ngày cái có thể và cái không có thể\ Braudel Fernand

Tác giả: Braudel Fernand.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 1998Nhan đề dịch: Les structures du quotidien.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 Nh556c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 Nh556c.

9. Lịch sử phát triển văn hóa văn minh nhân loại - Văn minh phương tây: Sách tham khảo\ Crane Brinton, John B. Christopher, Robert Lee Wolff, Nguyễn Văn Lương

Tác giả: Crane Brinton | John B. Christopher | Nguyễn, Văn Lương | Robert Lee Wolff.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909.0982 L302s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909.0982 L302s.

10. Sắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước: Chương trình nghiên cưú khoa học cấp nhà nước KX-06-05 văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 390 S113t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 390 S113t.

11. Văn hóa với đời sống xã hội: Tạp văn nghiên cưú\ Thanh Lê

Tác giả: Thanh Lê.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 V115h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 V115h.

12. Dấu ấn những nền văn minh - Những giờ rực sáng của nhân loại\ Stephan Zweig, Phùng Đệ, Lê Thi, Trần Nam Lương

Tác giả: Stephan Zweig | Lê, Thi | Phùng Đệ | Trần, Nam Lương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 D125â] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 D125â.

13. Truyền thống và hiện đại trong văn hóa\ Lại Văn Toàn, Lê Dân, Nguyễn Như Diện

Tác giả: Lê, Dân | Lại, Văn Toàn | Nguyễn, Như Diện.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306 Tr527t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306 Tr527t.

14. Một thế kỷ văn minh nhân loại\ Bùi Xuân Mỹ, Phạm Minh Thảo, Trần Mạnh Thường

Tác giả: Phạm, Minh Thảo | Bùi, Xuân Mỹ | Trần, Mạnh Thường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 M458t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 M458t.

15. Văn minh nhân loại - Những bước ngoặt lịch sử\ Lê Ngọc Thái, Phạm Văn Thiêm

Tác giả: Lê, Ngọc Thái | Phạm, Văn Thiêm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 V115m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 V115m.

16. Islam Hồi giáo: Tôn giáo và lịch sử văn minh nhân loại\ Nguyên Đức, Thế Trường, Lê Yên

Tác giả: Nguyên Đức | Lê, Yên | Thế Trường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 297 I-313l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 297 I-313l.

17. Văn minh Hoa Kỳ\ Fichou Jean Pierre, Dương Linh

Tác giả: Fichou Jean Pierre | Dương Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 973 V115m] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 973 V115m.

18. Sự va chạm của các nền văn minh / Hungtinton Samuel, Nguyễn Phương Sửu

Tác giả: Hungtinton Samuel | Nguyễn, Phương Sửu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 909 S550v] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 909 S550v.

19. Những thách đố khoa học thế kỷ XX chưa giải được\ Zheng Wei, Nguyễn An

Tác giả: Zheng Wei | Nguyễn, An.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 500 Nh556t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 500 Nh556t.

20. Con người và thiên nhiên - những điều kỳ lạ: Tuyển chọn từ cuốn 100 điều bí ẩn lớn nhất lịch sử\ N.N.Nhepom Nhiasi, Đào Tấn Anh, Đới Thị Kim Thoa

Tác giả: N.N.Nhepom Nhiasi | Đào, Tấn Anh | Đới, Thị Kim Thoa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 001 C430n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 001 C430n.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L