Tìm thấy 1675 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thế giới đều là đàn bà\ Lưu đức Hạnh, Lê văn Đình

Tác giả: Lưu, đức Hạnh | Lê, văn Đình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Th250g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Th250g.

2. Tiếng sét xanh: Tiểu thuyết Mỹ\ Mc.N. Judith, Văn Hòa, Ngô Phan

Tác giả: Mc.N. Judith | Ngô Phan | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 T306s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 T306s.

3. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 4\ Bùi văn Nguyên, Nguyễn nghĩa Dân, Doãn như Tiếp

Tác giả: Doãn, như Tiếp | Bùi, văn Nguyên | Nguyễn, nghĩa Dân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

4. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 18\ Đặng đức Siêu

Tác giả: Đặng, đức Siêu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

5. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 15A\ Hoàng châu Lý, Xuân Yến, Bùi duy Tân

Tác giả: Hoàng, châu Lý | Bùi, duy Tân | Xuân Yến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

6. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 11B\ Phùng văn Các, Nguyễn thạch Giang, Vũ thị Hằng, Trần Nghĩa...

Tác giả: Phùng, văn Các | Nguyễn, thạch Giang | Trần, Nghĩa | Vũ, thị Hằng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

7. Tổng tập văn học Việt nam. Tập 3B\ Trần lê Sáng, Đinh gia Khánh, Trần lê Sáng...

Tác giả: Đinh, gia Khánh | Trần, lê Sáng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T455t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T455t.

8. Nhà nho tài tử và văn học Việt nam: Loại hình học tác giả văn học\ Trần ngọc Vương

Tác giả: Trần, ngọc Vương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 Nh100n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 Nh100n.

9. Muốn làm gì tôi thì làm: Tiểu thuyết\ Joyce Carol Oates, Vũ Đình Bình

Tác giả: Joyce Carol Oates | Vũ, Đình Bình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 M517l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 M517l.

10. Lõm: Tiểu thuyết\ Sơn Tùng

Tác giả: Sơn Tùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 L429] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 L429.

11. Biển tình sóng gió: Tiểu thuyết Mỹ\ Jane Archer, Vũ Đình Phòng

Tác giả: Jane Archer | Vũ, Đình Phòng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 B305t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 B305t.

12. Bông hồng đen: Truyện ngắn\ Hà Phạm Phú

Tác giả: Hà, Phạm Phú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B455h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B455h.

13. Truyện ngắn chọn lọc: Của các tác giả được giải trong cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Hà nội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Tr527n.

14. Nữ ký giả vào đời: Tiểu thuyết\ Trần Hiệp

Tác giả: Trần Hiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 N550k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 N550k.

15. Mối tình kỳ diệu: Tiểu thuyết\ Sara Hylton, Nguyễn Thanh Châu

Tác giả: Sara Hylton | Nguyễn, Thanh Châu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 M452t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 M452t.

16. Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn\ Ma Văn Kháng

Tác giả: Ma, Văn Kháng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr116s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr116s.

17. Câu lạc bộ thượng lưu: Tiểu thuyết\ Katherine Stone, Anh Thư

Tác giả: Katherine Stone | Anh Thư.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 C125l] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 C125l.

18. Bí mật đời nàng: Tiểu thuyết\ Pearl S. Buck, Văn Hòa

Tác giả: Pearl S. Buck | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 B300m] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 B300m.

19. Nàng Macgaret xinh đẹp: Tiểu thuyết\ Henri Hagacđơ, Thái Bá Tân

Tác giả: Henri Hagacđơ | Thái, Bá Tân.

Ấn bản: Tái bảnVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 N106m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 N106m.

20. Bến trần gian: Truyện ngắn chọn lọc cuộc thi tạp chí văn nghệ quân đội 1992-1994

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B254t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B254t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L