Tìm thấy 82 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ baVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4346 T550t] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4346 T550t.

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004)

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ103t.

3. Điện Biên Phủ: 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ\ Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 Đ103t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 Đ103t.

5. Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương\ Peter Macdonald

Tác giả: Macdonald Peter | Nguyễn, Đình Cao [dịch] | Nguyễn, Viết Quyền [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 T561g] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.009 T561g.

6. Hoạt động báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp\ Nguyễn Thành

Tác giả: Nguyễn, Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 079.597 H411đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 079.597 H411đ.

7. Tổng tập luận văn. tập 2

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.009 T455t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.009 T455t.

8. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Tác giả: Trần, Trọng Trung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 T455t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 T455t.

9. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của hoà bình

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Đ103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Đ103t.

10. Võ Nguyên Giáp - người lính vì dân, vị tướng của hoà bình

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 V400n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 V400n.

11. Những chặng đường lịch sử

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Nh556c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Nh556c.

12. Điện Biên Phủ

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7041 Đ305b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7041 Đ305b.

13. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng

Tác giả: Võ, Nguyên Giáp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7043 T455h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7043 T455h.

14. Võ Nguyên Giáp danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần, Trọng Trung.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 V400n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 V400n.

15. Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Đ103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Đ103t.

16. Người trong tôi: Bút ký

Tác giả: Nguyễn, Bắc Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9228 Ng558t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9228 Ng558t.

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh & Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - hai con người làm nên huyền thoại. Tập 2

Tác giả: Phạm, Hùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Ch500t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Ch500t.

18. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Danh tướng kiệt xuất mọi thời đại

Tác giả: Nguyễn, Đức Cường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Đ103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Đ103t.

19. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại

Tác giả: Thuỳ Linh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị - Hành chính, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.0092 Đ103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.0092 Đ103t.

20. 235 danh nhân cách mạng tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược

Tác giả: Ái Phương [biên soạn] | Thu Huyền [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.703 H103t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.703 H103t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L