Tìm thấy 1035 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thế giới đều là đàn bà\ Lưu đức Hạnh, Lê văn Đình

Tác giả: Lưu, đức Hạnh | Lê, văn Đình.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Th250g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Th250g.

2. Tiếng sét xanh: Tiểu thuyết Mỹ\ Mc.N. Judith, Văn Hòa, Ngô Phan

Tác giả: Mc.N. Judith | Ngô Phan | Văn Hòa.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 T306s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 T306s.

3. Tuyển tập truyện ngắn\ Khái Hưng, Phan cự Đệ, Hà minh Đức

Tác giả: Khái Hưng | Hà, minh Đức | Phan, cự Đệ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hải Phòng: NXB. Hải Phòng, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 808.83 T527t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 808.83 T527t.

4. Phóng sự chọn lọc\ Tam Lang, Trọng Lang, Hoàng Đạo, Vương trí Nhàn

Tác giả: Tam Lang | Hoàng, Đạo | Trọng Lang | Vương, trí Nhàn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9224 Ph431s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9224 Ph431s.

5. Biển tình sóng gió: Tiểu thuyết Mỹ\ Jane Archer, Vũ Đình Phòng

Tác giả: Jane Archer | Vũ, Đình Phòng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 B305t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 B305t.

6. Tôi không phải là người máy: Tập truyện khoa học viễn tưởng\ Vũ Bội Tuyền

Tác giả: Vũ, Bội Tuyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 T452k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 T452k.

7. Bông hồng đen: Truyện ngắn\ Hà Phạm Phú

Tác giả: Hà, Phạm Phú.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B455h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B455h.

8. Truyện ngắn chọn lọc: Của các tác giả được giải trong cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Hà nội

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Tr527n.

9. Nữ ký giả vào đời: Tiểu thuyết\ Trần Hiệp

Tác giả: Trần Hiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 N550k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 N550k.

10. Mối tình kỳ diệu: Tiểu thuyết\ Sara Hylton, Nguyễn Thanh Châu

Tác giả: Sara Hylton | Nguyễn, Thanh Châu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 M452t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 M452t.

11. Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn\ Ma Văn Kháng

Tác giả: Ma, Văn Kháng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr116s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr116s.

12. Bến trần gian: Truyện ngắn chọn lọc cuộc thi tạp chí văn nghệ quân đội 1992-1994

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B254t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B254t.

13. Hoa Thạch lựu: Tập truyện ngắn\ Trần Triết

Tác giả: Trần Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H401t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H401t.

14. Liêu trai chí dị: Tập truyện ngắn\ Bồ tùng Linh

Tác giả: Bồ, tùng Linh.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 L309t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 L309t.

15. Kỹ nghệ lấy tây: Tập phóng sự và tiểu thuyết\ Vũ trọng Phụng

Tác giả: Vũ, trọng Phụng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 K600n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 K600n.

16. Nam Cao truyện ngắn tuyển chọn\ Lan Hương

Tác giả: Lan Hương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 N104c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 N104c.

17. Truyện ngắn Chu Lai-Vũ thị Hồng\ Chu Lai, Vũ thị Hồng

Tác giả: Chu Lai | Vũ, thị Hồng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

18. Lũ con hoang: Tập truyện ngắn\ Hồ anh Thái

Tác giả: Hồ, anh Thái.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 L500c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 L500c.

19. Truyện ngắn chọn lọc Võ thị Hảo\ Võ thị Hảo

Tác giả: Võ, thị Hảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

20. Hồng lâu mộng: Tiểu thuyết. Trọn bộ 3 tập\ Tào tuyết Cần, Vũ bội Hoàng, Trần Quảng

Tác giả: Tào, tuyết Cần | Trần, Quảng | Vũ, bội Hoàng.

Ấn bản: In lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H455l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H455l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L