Tìm thấy 164 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tuyển tập truyện ngắn\ Khái Hưng, Phan cự Đệ, Hà minh Đức

Tác giả: Khái Hưng | Hà, minh Đức | Phan, cự Đệ.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hải Phòng: NXB. Hải Phòng, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 808.83 T527t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 808.83 T527t.

2. Tôi không phải là người máy: Tập truyện khoa học viễn tưởng\ Vũ Bội Tuyền

Tác giả: Vũ, Bội Tuyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 T452k] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 T452k.

3. Bến trần gian: Truyện ngắn chọn lọc cuộc thi tạp chí văn nghệ quân đội 1992-1994

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 B254t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 B254t.

4. Hoa Thạch lựu: Tập truyện ngắn\ Trần Triết

Tác giả: Trần Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H401t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H401t.

5. Liêu trai chí dị: Tập truyện ngắn\ Bồ tùng Linh

Tác giả: Bồ, tùng Linh.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 L309t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 L309t.

6. Như những ngọn gió\ Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả: Nguyễn, Huy Thiệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Nh550n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Nh550n.

7. Truyện ngắn hay 1999

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Thanh Hóa: NXB. Thanh Hoá, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

8. Nguyên Hồng: Tuyển tập

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Ng527h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Ng527h.

9. Tự lực Văn đoàn: Tuyển tập

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.922 T550l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.922 T550l.

10. Truyện ngắn Anh\ Nguyễn Tuấn Khanh

Tác giả: Nguyễn, Tuấn Khanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 823 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 823 Tr527n.

11. Truyện ngắn Mỹ\ Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Tuấn Khanh

Tác giả: Nguyễn, Tuấn Khanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 Tr527n.

12. Truyện ngắn tình yêu năm 2000

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

13. Tuyển chọn truyện ngắn: Sáng tác gần đây của các nhà văn

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Thanh Hóa: NXB. Thanh Hoá, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 T527c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 T527c.

14. Đêm bướm ma: Tuyển tập truyện ma Việt Nam\ Ngô Tự Lập, Lưu Sơn Minh

Tác giả: Lưu, Sơn Minh | Ngô, Tự Lập.

Ấn bản: Tái bản theo bản in của nxb Văn học năm 1998, có bổ sungVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Đ253b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Đ253b.

15. Địa linh: Tập truyện ngắn\ Phạm Thanh Quang

Tác giả: Phạm, Thanh Quang.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Đ301l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Đ301l.

16. Tình già: Tập truyện ngắn\ Jeffrey Archer, Thanh Vân

Tác giả: Jeffrey Archer | Thanh Vân.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 810 T312g] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 810 T312g.

17. Truyện ngắn nữ thế giới\ Lê Huy Bắc

Tác giả: Lê, Huy Bắc.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

18. Tuyển tập truyện ngắn châu Mỹ la tinh

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 808.83 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 808.83 T527t.

19. Truyện ngắn hay 2001

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Thanh Hóa: NXB. Thanh Hoá, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.9223 Tr527n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.9223 Tr527n.

20. Jack London: Tác phẩm chọn lọc

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 813 J101k] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 813 J101k.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L