Tìm thấy 1907 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tinh hoa dưỡng sinh cổ truyền Trung hoa: Phương thuốc dưỡng sinh của các bậc đế vương Đường, Tống, Minh, Thanh Phương thuốc làm dung nhan đẹp đẽ của các nữ hoàng Võ Tắc Thiên, Từ hi Thái hậu\ Uông tảo Lập,Lương y Trần Khiết,Nguyễn văn Mậu

Tác giả: Uông, tảo Lập | Lương, y Trần Khiết | Nguyễn, văn Mậu.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Y học, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 613.7 T312h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 613.7 T312h.

2. Sử học ở Trung Quốc: Quyết định luận lịch sử và thuyết chủ thể lựa chọn. Quách Mạt Nhược và sử học mác xít Trung Quốc. Sử học ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện thông tin KHXH.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 S550h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 S550h.

3. Cuộc tranh chấp Việt - Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Lưu hành nội bộ\ Lưu văn Lợi

Tác giả: Lưu, văn Lợi.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 C514t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 C514t.

4. Kinh tế thế giới: đặc điểm và triển vọng\ Kim Ngọc

Tác giả: Kim Ngọc | Trung tâm KHXH và nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382 K312t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 382 K312t.

5. Hoa Thạch lựu: Tập truyện ngắn\ Trần Triết

Tác giả: Trần Triết.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H401t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H401t.

6. Văn tuyển Đặng Tiểu Bình. Quyển 3

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 335.4345 V115t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 335.4345 V115t.

7. Tìm hiểu xét xử hành chính ở một số nước và lãnh thổ trên thế giới: Tài liệu tham khảo

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.01 T310h] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.01 T310h.

8. Trung quốc thành tưụ và triển vọng

Tác giả: Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Tr513q] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Tr513q.

9. Chủ nghĩa Tam dân\ Tôn trung Sơn, Nguyễn văn Hồng, Nguyễn như Diệm, Nguyễn tu Tri, Phạm khiêm ích

Tác giả: Tôn, trung Sơn | Nguyễn, như Diệm | Nguyễn, tu Tri | Nguyễn, văn Hồng | Phạm, khiêm ích.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 320.54 Ch500n] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 320.54 Ch500n.

10. Liêu trai chí dị: Tập truyện ngắn\ Bồ tùng Linh

Tác giả: Bồ, tùng Linh.

Ấn bản: In lần thứ haiVật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 L309t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 L309t.

11. Mô hình thị trường Trung quốc\ Văn Tiềm

Tác giả: Văn Tiềm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 M450h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 M450h.

12. Cha tôi Đặng Tiểu Bình (quyển 1)\ Mao Mao, Quách hải Lượng, Trần ngọc Thuận

Tác giả: Mao Mao | Quách, hải Lượng | Trần, ngọc Thuận.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 Ch100t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 Ch100t.

13. Trạch cát thần bí: Nghiên cưú tâm lý và tập tục cầu cát truyền thống\ Lưu đạo Siêu, Chu vĩnh ích

Tác giả: Lưu, đạo Siêu | Chu, vĩnh ích.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.0951 Tr102c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.0951 Tr102c.

14. Chế độ công chức Nhà nước ở đặc khu kinh tế Thẩm quyến: Sách tham khảo

Tác giả: Ban tổ chức cán bộ Chính phủ. Viện nghiên cưú khoa học tổ chức nhà nước.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 350 Ch250đ] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 350 Ch250đ.

15. Quyền mưu thần bí: Phân tích và phê bình quyền mưu học truyền thống\ Triệu quốc Hoa, Lưu quốc Kiến

Tác giả: Triệu, quốc Hoa | Lưu, quốc Kiến.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 181 Qu603m] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 181 Qu603m.

16. Bí ẩn của phong thuỷ: Nghiên cưú và phê phán thuật xem tướng địa truyền thống\ Vương Ngọc Đức

Tác giả: Vương, Ngọc Đức.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 133.3337 B300â] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 133.3337 B300â.

17. Hồng lâu mộng: Tiểu thuyết. Trọn bộ 3 tập\ Tào tuyết Cần, Vũ bội Hoàng, Trần Quảng

Tác giả: Tào, tuyết Cần | Trần, Quảng | Vũ, bội Hoàng.

Ấn bản: In lần thứ 3Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 895.1 H455l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 895.1 H455l.

18. Cải cách kinh tế ở Trung quốc và tác động chính trị của nó: thông tin chuyên đề số 1/1996 qua các bài viết của tác giả nước ngoài

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 C103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 C103c.

19. Một số vấn đề về tổ chức Asean: Sách nghiên cưú phổ thông\ Nguyễn xuân Sơn

Tác giả: Nguyễn, xuân Sơn.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 327.597 M458s] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 327.597 M458s.

20. Những bước thăng trầm của các nhân vật ở Trung Nam Hải: Ký sự lịch sử về cách mạng văn hóa ở Trung Quốc 1966-1976\ Hán Tử, Phong Đảo

Tác giả: Hán Tử | Phong Đảo.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 951 Nh556b] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 951 Nh556b.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L