Tìm thấy 35 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tuyên truyền 1995

Tác giả: Ban tư tưởng văn hóa trung ương. Vụ tuyên truyền.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

2. Trường-Chinh và cách mạng Việt nam

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

3. Lê Duẩn - Trường Chính, hai nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam\ Trần Nhâm

Tác giả: Trần Nhâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 L250d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 L250d.

4. Đồng chí Trường Chinh với báo chí\ Nguyễn Thành

Tác giả: Nguyễn, Thành.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.92 Đ455c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.92 Đ455c.

5. Trường Chinh với hành trình đổi mới tư duy\ Trần Nhâm

Tác giả: Trần Nhâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

6. Cách mạng tháng tám\ Trường Chinh

Tác giả: Trường Chinh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.7032 C102m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.7032 C102m.

7. Đồng chí Trường Chinh với báo chí

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 070.92 Đ455c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 070.92 Đ455c.

8. Quan điểm văn hóa, văn nghệ của đồng chí Trường Chinh

Tác giả: Trần, Thái Học.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 306.09 Qu105đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 306.09 Qu105đ.

9. Tổng bí thư Trường Chinh

Tác giả: Đức Vượng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 T455b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 T455b.

10. Đồng chí Trường Chinh với quê hương Nam Định

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Đ455c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Đ455c.

11. Trường Chinh tuyển tập (1937-1954). Tập 1

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Tr561c] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Tr561c.

12. Trường Chinh: Tiểu sử

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2092 Tr561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2092 Tr561c.

13. Trường - Chinh tuyển tập (1955 - 1975). Tập 2

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Tr561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Tr561c.

14. Trường Chinh tuyển tập. Tập 3: 1976 - 1986

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Tr561c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Tr561c.

15. Trường Chinh - Một tư duy sáng tạo, một tài năng kiệt xuất

Tác giả: Trần Nhâm.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 Tr561c] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 Tr561c.

16. Tổng Bí thư Trường-Chinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 959.704 T455b] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 959.704 T455b.

17. Ba nguyên tắc của cuộc vận động tân văn hóa Việt nam lúc này

Nguồn bài trích: Nhân dânVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

18. Nhớ mãi tác phong tỉ mỉ của Chủ tịch Trường Chinh\ Bùi Đình Nguyên

Tác giả: Bùi, Đình Nguyên.

Nguồn bài trích: QĐNDVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

19. Xuất xứ một bài thơ của cố Tổng bí thư Trường Chinh

Tác giả: Huy Khoa.

Nguồn bài trích: Quân đội nhân dân c.tuầnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

20. Buổi tiếp xúc đầy ấn tượng với Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh

Tác giả: Huỳnh, Mai Liên.

Nguồn bài trích: Nhân dân cuối tuầnVật mang tin: article Article Trạng thái: Không sẵn sàng

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L