Tìm thấy 1181 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tài liệu chống tham nhũng: Thông tin khoa học pháp lý\ Nguyễn Văn Thảo

Tác giả: Nguyễn, Văn Thảo | Bộ Tư Pháp. Viện nghiên cưú khoa học pháp lý.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Bộ tư pháp, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 T103l] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 T103l.

2. Cải cách kinh tế ở Trung quốc và tác động chính trị của nó: thông tin chuyên đề số 1/1996 qua các bài viết của tác giả nước ngoài

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.951 C103c] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.951 C103c.

3. Mặt trái của cơ chế thị trường: Điều tra kinh tế-xã hội\ Phạm viết Đào

Tác giả: Phạm, viết Đào.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330.9597 M118t] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330.9597 M118t.

4. Tìm hiểu pháp luật về chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ xâm phạm lợi ích Nhà nước và quyền lợi công dân\ Nguyễn Mạnh Hùng

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Sự thật, 1992Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.088 T310h] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.088 T310h.

5. Một số Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa IX

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 M458s] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 M458s.

6. Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1997, kế hoạch 5 năm 1996-2000 và công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX: Các nghị quyết này đã được QHK9, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12-11-1996

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364 Ngh300q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364 Ngh300q.

7. Tham nhũng tệ nạn của mọi tệ nạn: Thông tin chuyên đề

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.4 Th104n] (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.4 Th104n.

8. Các tội tham nhũng, ma tuý và các tội phạm về tình dục đối với người chưa thành niên

Tác giả: Việt Nam. Bộ Tư pháp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 1997Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 C101t] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 C101t.

9. Pháp lệnh chống tham nhũng: Pháp lệnh đã được UBTVQH khóa X thông qua ngày 26-2-1998, và có hiệu lực từ ngày 1-5-1998

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.088 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.088 Ph109l.

10. Những quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự\ Nguyễn Ngọc Điệp

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Điệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 1998Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Nh556q] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.597 Nh556q.

11. Những điều cần biết về pháp lệnh cán bộ, công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 Nh556đ] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 Nh556đ.

12. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh chống tham nhũng: Pháp lệnh đã được UBTVQH khóa 10 thông qua ngày 28-4-2000

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.088 Ph109l] (10). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.088 Ph109l.

13. Tìm hiểu và bình luận các tội phạm về tham nhũng trong Bộ luật hình sự năm 1999\ Nguyễn Ngọc Điệp

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Điệp.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2000Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.0232 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.0232 T310h.

14. Kiềm chế tham nhũng-Hướng tới một mô hình xây dựng sự trong sạch quốc gia: Sách tham khảo\ Rick Stapenhurst, Sahr J.Kpundeh, Vũ Cương, Trần Thị Thái Hòa

Tác giả: Sahr J.Kpundeh | Rick Stapenhurst | Trần, Thị Thái Hòa | Vũ, Cương | Ngân hàng Thế giới.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1 K304c] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1 K304c.

15. Trời phạt\ Phó Phóng, Dương Quốc Anh

Tác giả: Phó Phóng | Dương, Quốc Anh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.023 Tr462p] (2). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 345.023 Tr462p.

16. 74 thị trưởng trong đại lao\ Chung Kiếm, Lê Hoàn, Ngọc Hoan

Tác giả: Chung Kiếm | Lê, Hoàn | Ngọc Hoan.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.1323 B112m] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.1323 B112m.

17. Bí mật trên pháp trường\ Dương Thu ái, Nguyễn Kim Hanh

Tác giả: Dương, Thu ái | Nguyễn, Kim Hanh.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2003Nhan đề dịch: Những vụ án nổi tiếng thế giới.Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 347.07 B300m] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 347.07 B300m.

18. Pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.088 Ph109l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.088 Ph109l.

19. Việt Nam đấu tranh với tham nhũng: Tài liệu lưu hành nội bộ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: k.nxb, 2002Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 364.132 V308n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 364.132 V308n.

20. Pháp luật chống tham nhũng của các nước trên thế giới\ Nguyễn Văn Kim, Nguyên Huy Hoàng

Tác giả: Nguyên, Huy Hoàng | Nguyễn, Văn Kim.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2003Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.088 Ph109l] (4). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.088 Ph109l.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L