Tìm thấy 51 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Về tổ chức cán bộ: 265 câu hỏi và trả lời

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.068 V250t] (5). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 342.068 V250t.

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đảng ở Văn phòng Quốc hội: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 1996Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chi bộ: Báo cáo kết quả nghiên cứu

Tác giả: Văn phòng Quốc hội. Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn phòng Quốc hội, 2001Trạng thái: Sẵn sàng: (1). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương .

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 M458s] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 M458s.

5. Xây dựng kỹ năng công tác Đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên trong quân đội hiện nay

Tác giả: Nguyễn, Phương Đông.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 355.1 X126d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 355.1 X126d.

6. Cẩm nang công tác tổ chức, quản lý và phát triển chi bộ, đảng viên

Tác giả: Khải Nguyên.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C120n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C120n.

7. Xử lý tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Tác giả: Lê, Văn Cường.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 X550l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 X550l.

8. Cẩm nang công tác Đảng ở cơ sở và quy định mới về kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 C120n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 C120n.

9. Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác Đảng - Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động trong các cơ sở Đảng, quản lý, đánh giá đảng viên - 100 mẫu văn bản dùng trong cơ sở Đảng

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 H428đ.

10. Xử lý tình huống công tác Đảng giai đoạn hiện nay

Tác giả: Đinh, Ngọc Giang [chủ biên] | Ngô, Huy Tiếp [chủ biên].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 X550l] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 X550l.

11. Kinh tế học và sex

Tác giả: Landsburg Steve E | Kim Ngọc [dịch].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 330 K312t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 330 K312t.

12. Tìm hiểu phong cách lãnh đạo dành cho Bí thư đảng uỷ

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T310h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T310h.

13. Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, hội nghị: Các mẫu văn bản dùng trong tổ chức đảng xử lý các tình huống thiết yếu trong công tác đảng

Tác giả: Ái Phương [biên soạn] | Thu Huyền [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

14. Nghiệp vụ công tác Đảng 2011 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ dành cho cấp uỷ Đảng

Tác giả: Thuỳ Linh [biên soạn] | Việt Trinh [biên soạn].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Ngh307v] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Ngh307v.

15. Sổ tay xử lý các tình huống thiết yếu trong công tác Đảng dành cho bí thư các cấp: Quán triệt cương lĩnh xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam

Tác giả: Thu Huyền | Ái, Phương.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 S450t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 S450t.

16. Tuyển tập 379 câu hỏi đáp dành cho Bí thư đảng uỷ các cấp và hệ thống mẫu văn bản, diễn văn, tham luận dành cho cấp uỷ Đảng

Tác giả: Phạm, Hùng.

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 T527t] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 T527t.

17. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ quan trọng trong công tác đảng

Tác giả: Ái Phương [sưu tầm] | Thu Huyền [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 B452d] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 B452d.

18. Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác của cấp uỷ và bí thư chi bộ

Tác giả: Thuỳ Linh [sưu tầm] | Việt Trinh [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 H428đ] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 H428đ.

19. Kỹ năng giải quyết khiếu nại - tố cáo và công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình trong tổ chức đảng

Tác giả: Thùy Linh [sưu tầm] | Việt Trinh [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 K600n] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 K600n.

20. Thực hiện nghị quyết TW 4 khoá XI đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

Tác giả: Kim Thư [sưu tầm] | Quý Long [sưu tầm].

Vật mang tin: book Book Xuất bản: Hà Nội: Chính trị hành chính , 2012Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 324.2597 Th552h] (3). Kho tài liệu: Kho Hùng Vương 324.2597 Th552h.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L