Tìm thấy 80 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn.. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế : Kinh nghiệm Đông Á / Nguyễn Bình Giang. Chủ biên

Tác giả: Nguyễn, Bình Giang [Chủ biên] | Lê Việt Dũng | Nguyễn Hồng Bắc | Phạm Minh Hạnh | Phạm Thị Thanh Hồng.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.95 N122c] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 338.95 N122c.

2. Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Duy Dũng

Tác giả: Nguyễn, Duy Dũng PGS.TS | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Viện nghiên cứu Đông Nam Á.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 362.259 Gi-103q] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 362.259 Gi-103q.

3. Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia : Sách chuyên khảo / Lê Thanh Bình, Vũ Trọng Lâm. Chủ biên

Tác giả: Lê, Thanh Bình PGS.TS [Chủ biên] | Vũ Trọng Lâm.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông , 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 303.483 Tr527t] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 303.483 Tr527t.

4. Tìm hiểu về môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Vân Hương

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Hương TS [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 354.98 T310h] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 354.98 T310h.

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam/ Phan Văn Hòa. Chủ biên

Tác giả: Phan, Văn Hòa TS [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động xã hội , 2014Trạng thái: Không sẵn sàng

6. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam/ Phan Văn Hòa. Chủ biên

Tác giả: Phan, Văn Hòa TS [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động xã hội , 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 338.759 M458s] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 338.759 M458s.

7. Nghiên cứu biến dạng kiến tạo và đứt gãy sinh chấn phục vụ xây dựng các công trình lớn ven biển: Sách chuyên khảo Phan Trọng Trinh...[và những người khác]

Tác giả: Ngô, Văn Liêm | Nguyễn, Văn Hướng | Phan, Trọng Trinh [chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 551.872 Ngh305c] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 551.872 Ngh305c.

8. Lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế biển Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Đỗ Công Thung ch.b, Lê Thị Thúy

Tác giả: Đỗ, Công Thung [chủ biên] | Lê, Thị Thúy.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 594.177 L466t] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 594.177 L466t.

9. Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía Bắc Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trần Đình Lân ch.b, Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ

Tác giả: Trần, Đình Lân [chủ biên] | Đỗ, Thị Thu Hương | Nguyễn, Đắc Vệ.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 333.918 Đ107g] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 333.918 Đ107g.

10. Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Bùi Công Quế, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Phương

Tác giả: Bùi, Công Quế | Bùi, Công Quế | Nguyễn, Hồng Phương | Trần, Tuấn Dũng.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 551.460 Ngh305c] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 551.460 Ngh305c.

11. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP và vấn đề tham gia của Việt Nam: Sách tham khảo/ Hoàng Văn Châu... [và những người khác]

Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Châu [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2014Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.911 H307đ] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 382.911 H307đ.

12. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thế Chinh... [và những người khác]

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2013Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 333.759 L561g] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 333.759 L561g.

13. Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn giống thực vật: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Đức Thành

Tác giả: Nguyễn, Đức Thành.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 631.5233 C101k] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 631.5233 C101k.

14. Dung dịch hoạt hóa điện hóa - Công nghệ và ứng dụng: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Hoài Châu, V.M. Bakhir, Ngô Quốc Bưu.

Tác giả: Nguyễn, Hoài Châu.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 660.297 D513d] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 660.297 D513d.

15. Nghiên cứu hình phạt trong luật hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người: (Sách chuyên khảo)/ Trịnh Quốc Toản

Tác giả: Trịnh, Quốc Toản PGS.TS | Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Luật.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 345.597 Ngh305c] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 345.597 Ngh305c.

16. Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và luật nhân quyền Quốc tế : (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Bá Diến. Chủ biên

Tác giả: Nguyễn, Bá Diến PGS.TS [Chủ biên] | Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Luật | Đào Thị Thu Hường Ths.NCS | Đồng Thị Kim Thoa TS.GVC | Lê Văn Bính TS.GVC | Nguyễn Hùng Cường Ths.NCS | Nguyễn Lan Nguyên TS.GVC | Nguyễn Ngọc Chí PGS.TS | Nguyễn Thị Xuân Sơn TS | Nguyễn Tiến Vinh TS | Phan Văn Mạnh HVCH.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Tư pháp , 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 341.48 M452q] (1). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 341.48 M452q.

17. Thực hiện các quyền hiến định trong hiến pháp năm 2013 : (Sách tham khảo) / Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao. Đồng chủ biên

Tác giả: Trịnh, Quốc Toản PGS.TS [Đồng chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức, 2015Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 342.08 Th552h] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 342.08 Th552h.

18. Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng : Kinh nghiệm cho Việt Nam (Sách tham khảo) / Nguyễn Duy Lợi

Tác giả: Nguyễn, Duy Lợi [Chủ biên ].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 382.309 Đ309c] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 382.309 Đ309c.

19. Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Cao Thu Hằng. Chủ biên

Tác giả: Cao Thu Hằng TS [Chủ biên].

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 370.959 Ch312s] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 370.959 Ch312s.

20. Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam : Sách chuyên khảo / Tô Thị Ánh Dương

Tác giả: Tô, Thị Ánh Dương.

Vật mang tin: book Book; Định dạng: print ; Literary form: Not fiction Xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016Trạng thái: Sẵn sàng: [Ký hiệu phân loại: 332.495 Ph110t] (3). Kho tài liệu: Hội trường Ba Đình 332.495 Ph110t.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện

Phát triển bởi D&L